Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ305 Uzaktan Eğitimin Temelleri 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı dersi alan öğretmen adaylarının günümüz teknolojisi ve değişik pedagojik yaklaşımları içerisinde uzaktan eğitim konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Ders uzaktan eğitim ile ilgili teorik kavramların tartışılmasına ilaveten, uygulama projeleri ile de öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde kullanılan değişik teknolojileri öğrenmelerini ve uygulama ile ilgili teknik ve eğitimsel problemleri tecrübe etmelerini hedeflemektedir. Nihai hedef olarak bu dersi alan öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ile ilgili problemleri tesbit edebilme ve bu problemlere alternatif çözümler üretebilmeleri için gerekli kuramsal ve teknik yönden gelişmeleridir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Uzaktan eğitimin tarihçesi ve Türkiye’deki gelişimini açıklayabilme
  2. uzaktan eğitimin kullanıldığı öğretim ortamlarını ve altyapı gereksinimlerini tanımlayabilme.
  3. Uzaktan eğitimde karşılaşılan temel sorunları açıklayabilme
  4. Uzaktan öğretimde kullanılan materyalleri öğrenen özelliklerine uygun olarak tasarlayabilme ve hazırlayabilme
  5. Uzaktan eğitimdeki ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını tanımlayabilme
  6. Farklı uzaktan öğrenme modelleri arasındaki farkı açıklayabilme
  7. İlk, orta ve yükseköğretimde UE uygulamalarını yürütebilme ve değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yalın, H. İ. (Ed). (2008). İnternet Temelli Eğitim. Nobel Yayınları : Ankara
İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim(3. Bsk.). Pegem Akademi : AnkaraEk Kaynaklar:
• http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education
• http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_education
• http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/T%C3%BCrkiye'de_Uzaktan_E%C4%9Fitim
• “DISTANCE EDUCATION IN TURKEY: PAST, PRESENT AND FUTURE ", http://home.anadolu.edu.tr/~fodabasi/doc/ey7.swf
• https://discover.education.purdue.edu/newby/chapters/ch1/Author1_learning/player.html
• http://oyunportali.odtu.edu.tr
• http://oyunportali.odtu.edu.tr/node/195
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan senkron ve asenkron teknolojiler, Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri. E-öğrenme, çevrimiçi öğrenme, mobil öğrenme, Internete ve Webe dayalı/destekli öğrenme gibi uzaktan öğrenme uygulamalarının Türkiye’deki ve Dünyadaki örneklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekleri
2.Uzaktan eğitim nedir? Temel kavramlar, felsefi temelleri ve önemi
3.Uzaktan Eğitim Ortamları: Yapı ve İşleyişi
4.İlk, orta ve yükseköğretimde uzaktan eğitimi kullanım amaçları
5.Uzaktan eğitim sistemlerini planlama
6.Uzaktan eğitim sistemleri için öğretim tasarımı
7.Uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme yöntemleri
8.Ara sınav
9.E-öğrenme: Eğitim ve Öğretimdeki uygulamalar
10.Web destekli/temelli uzaktan eğitim uygulamaları
11.Çevrimiçi (online) öğrenme ve uygulamaları
12.Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan bazı uzaktan eğitim platformları.
13.Uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamalar
14.Uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamalar
15.Uzaktan eğitim teknolojileri ve uygulamalar
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav119
Quiz37
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama11010
Ev Ödevi2510
Toplam101