Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere genel öğretim yöntemleri hakkında bilgi kazandırmak amaçlanmıştır. Ders kapsamında makro öğrenme modelleri, materyalleri ve teknikleri ele alınarak bu yöntemlerin sınıf ortamında uygulanması konuları üzerinde durulacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı öğretim yöntemlerinin nasıl planlandığını ve uygulandığını açıklayabilme
  2. Farklı öğretim yöntemlerinin altında yatan kuramsal bilgileri açıklayabilme
  3. Öğrenme ortamlarını farklı öğretim yöntemlerine göre tasarlayabilme
  4. Öğretmenin liderlik özelliklerini tanımlayabilme
  5. Farklı yöntemler kullanarak öğretim yöntemine göre ölçme-değerlendirme yapabilme
  6. Bilgisayar eğitimine farklı yöntemleri uygulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II,Pegem akademi yayıncılık.Arends, R.I. (2008). Learning to Teach. (8th Ed.) McGraw-Hill.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretme: Sanat-Bilim , Planlama, Öğrenme toplulukları olarak sınıflar, Sınıf yönetimi, Ölçme-değerlendirme, Sunum yöntemi, Doğrudan anlatım, Kavram öğretimi, İşbirlikli öğrenme, Problem tabanlı öğrenme, Tartışma yöntemi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı ve giriş
2.Öğretme: Sanat-Bilim
3.Planlama
4.Öğrenme toplulukları olarak sınıflar
5.Sınıf yönetimi
6.Ölçme-değerlendirme
7.Sunum yöntemi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
8.Doğrudan anlatım Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
9.Ara sınav Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
10.Kavram öğretimi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumuMikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
11.İşbirlikli öğrenme Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
12.Problem tabanlı öğrenme Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
13.Tartışma yöntemi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
14.Dönem değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor840
Proje Sunma160
Toplam380
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Uygulama/Pratik13030
Proje Hazırlama12020
Toplam125