Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, veritabanı kavramı, veritabanı geliştirme ilkeleri, sorgulama, tasarlama ve raporlama komut ve araçlarının kullanılması gibi konularda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Bünyamin Sarıbacak
Öğrenme Çıktıları
  1. SQL sorgulama dilini kullanabilme
  2. Farklı veritabanı yönetim sistemlerini tanır
  3. İlişkisel Veritabanı Modellini kavrar
  4. Veritabanı tasarımını ve yönetimini yapabilir
  5. Veritabanını iyileştirebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R.,M.Riordan., Microsoft SQL server ProgramlamaRamakrishnan
R., Gehrke J., Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL 'de gruplama yapmak, SQL 'de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.SQL server ortamını tanıma
2.veri tabanı, tablo,dizin,ilişki oluşturma
3.satır almak,select ifadesi,tabloları birleştirme
4.satırları ekleme,silme, güncelleştirme
5.Verileri özetleme
6.Transact-SQL komutlarını kullanma
7.tetikleyiciler oluşturma
8.Saklı yordamlar oluşturma
9.Döngü yapıları oluşturma
10.programlama nesneleri
11.sorguları çözümleme
12.kullanıcı tanımlı işlevler
13.Sql serveri yönetme
14.Sql server güvenliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz5630
Derse Katılım14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Toplam116