Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ313 Özel Eğitim 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel eğitim alanı konusunda bilgi sahibi olmak yeterliliği kazandırılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Farklı engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışır.
  2. Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri açıklar.
  3. Ailede özel gereksinimli birey olması durumunda anne-baba, aile ve uzman ilişkisi ve ailede yaşanan duyguları sıralar.
  4. Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları açıklar.
  5. Özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitim ortamlarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ataman, A. (Ed.). (2003). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
Diken, H.İ.(Ed.). (2006). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
Cavkaytar, A. (Ed.).(2013). Özel Eğitim. Ankara: Vize Yayıncılık.
Barut,Y.;Vural,M. (Ed.).(2011). Özel Eğitim. Ankara: Lisans Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Özel eğitimin tanınması, özel eğitim alanının bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların tanınması, özel eğitime muhtaç olma nedenlerinin bilgisi, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARÖZEL EĞİTİMİN GENEL AMACIÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ
2.ÖZEL EĞİTİM İLKELERİÖZEL EĞİTİM KURUMLARIVE ÖZELLİKLERİ
3.ENGELE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
4.ENGELİN ÖNLEME VE ERKEN TANI
5.ÖZEL EĞİTİM ALANINI SINIFLANDIRMA, YAYGINLIK ORANLARI
6.KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI VE KAYNAŞTIRMA ÖNCESİ HAZIRLIK AŞAMALARI
7.ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
8.İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
9.ARA SINAV
10.GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
11.FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
12.DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN GELİŞİM VE EĞİTİMLERİ
13.ÜSÜTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE EĞİTİMLERİ
14.AİLE EĞİTİMİ
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi14114
Toplam74