Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Alana özgü öğrenme-öğretme etkinliklerini, değerlendirme sürecini, öğrenme ortamlarını ve öğretim kaynaklarını tanıma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilgisayar ve bilişim dersleri müfredatlarını inceleyebilir
  2. Alanına uygun ders ve yıllık planlar hazırlayabilir
  3. Aktif öğrenme stratejilerini uygulayabilir
  4. Aktif öğrenmeye uygun eğitim ortamları tasarlayabilir.
  5. Mikro öğretim uygulamalarını gerçekleştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Alkan, Cevat, & Kurt, Mehmet (1998). Özel öğretim yöntemleri: Disiplinlerin
öğretim teknolojisi . Ankara: ANI Yayıncılık.
2. Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara. Nobel
Yay.
5. Yalın, H. İbrahim (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara:
Nobel Yayınları
6.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II,Editör Sami Şahin. Ankara 2010. Pegem Akademi Yayıncılık.
Silberman, M. (1996). Active Learning: 101 strategies to teach any subject. (Allyn & Bacon)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.), bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri. Alan kitaplarının özellikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriği, işleniş ve kaynakların tanıtımı Anlatım
2.Bilişim Teknolojileri Öğretim Ortamları Anlatım
3.BÖTE lisans programının incelenmesi İşbirlikli öğrenme/Anlatım
4.İlköğretim ve orta öğretim BT dersi öğretim programının incelenmesi İşbirlikli öğrenme/Anlatım
5.İlköğretim ve orta öğretim BT dersi öğretim programının incelenmesi İşbirlikli öğrenme/Anlatım
6.BT dersi klavuz ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi İşbirlikli öğrenme/Anlatım
7.BT dersi öğretim ortamlarının incelenmesi İşbirlikli öğrenme/Anlatım
8.BT dersi ölçme değerlendirme uygulamalarının incelenmesi İşbirlikli öğrenme/Anlatım
9.Arasınav Anlatım
10.Mikro öğretim uygulamaları tanıtımı
11.Mikro öğretim uygulamaları ve değerlendirilmesi Mikro öğretim
12.Mikro öğretim uygulamaları ve değerlendirilmesi Mikro öğretim
13.Mikro öğretim uygulamaları ve değerlendirilmesi Mikro öğretim
14.Mikro öğretim uygulamaları ve değerlendirilmesi Mikro öğretim
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Proje Sunma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı15050
Uygulama/Pratik13030
Proje Hazırlama12020
Toplam125