Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ402 Proje Geliştirme ve Yönetimi-II 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Araştırma problemi belirlemek, veri toplama teknikleri ile katılımcılardan veri toplama, analiz etme ve raporlaştırma
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. araştırma problemi belirleyebilir.
  2. konuyla ilgili alanyazını tarayabilir.
  3. veri toplama teknikleri ile veri toplayabilir.
  4. toplanan verileri analiz edebilir.
  5. araştırmanın aşamalarını rapor haline getirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Robert A. Day. (2000). How to write and publish a scientific paper?. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY. Ankara: TÜBİTAK. Tekindağ, F. C. (2005). Proje döngüsü yönetimi mantıksal çerçeve yaklaşımı. Ankara: STGP.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma önerisinin gözden geçirilmesi; konuyla ilgili alanyazının sistematik biçimde taranması; çalışmada kullanılacak örneklemin seçilmesi; veri toplama araçlarının geliştirilmesi; gerekli izin ve desteğin sağlanması; uygulama koşullarının düzenlenmesi; kapsamlı eylem planının hazırlanması; verilerin toplanması; uygun istatistiksel teknikleri kullanarak çözümlemelerin yapılması; elde edilen bulguların sunulması/yorumlanması; sonuçların özetlenmesi; yargılara ulaşılması; alanyazın bağlamında tartışma yapılması; yeni araştırma ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriği, işleniş ve kaynakların tanıtımı
2.PGY projesi için araştırma problemi oluşturma
3.Alanyazın kaynak tarama
4.Örneklem özelliklerini belirleme
5.Veri toplama aracı düzenleme
6.Veri toplama aracı düzenleme
7.Veri toplama ve veri analizi
8.Veri toplama ve veri analizi
9.Ara sınav
10.Veri toplama ve veri analizi
11.Veri toplama ve veri analizi
12.Sonuç ve tartışmanın oluşturulması
13.Raporlaştırma
14.Çalışmanın sunulması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Rapor Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı120
Proje Sunma180
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı11010
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13113
Laboratuvar13113
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama14040
Proje Sunma122
Rapor12020
Toplam142