Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde izlenecek yolları, veri toplama yöntem ve tekniklerini ve araştırma yayımlama sürecini kavramak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. araştırma yaklaşımlarının temellerini açılayabilir
  2. eğitimde bir araştırma problemi tanımlayabilir
  3. eğitimde alanındaki bir araştırma problemi için veri toplayabilir
  4. bir eğitim araştırmasını raporlaştırabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş. 2009; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınevi, Ankara. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Robert A. Day. (2000). How to write and publish a scientific paper?. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY. Ankara: TÜBİTAK. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.). Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri) , verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Neden bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyarız? bilimsel gerçek nedir? Epistemoloji ve Ontoloji nedir?
2.Nitel ve Nicel araştırma yöntemleri nedir, nerede kullanılır, temel farklılıkları nelerdir?
3.Bir bilimsel çalışmayı oluşturan temel yöntem bileşenleri nelerdir? Bilimsel bir çalışmada hangi bileşenler yer alır? Problemi tanıma, hipotez veya araştırma sorusu yazabilme, literature taraması, araştırma yöntemi ve veri toplama araçları, analiz ve değerlendirme aşamaları nedir?
4.Araştırma yöntemlerinde temel kavramlar:- Veri toplama araçları- katılımcıların seçimi- Güvenirlik ve Geçerlik kavramları- Etik kurallar- Sonuçların genellenebilir olması
5.Nicel Araştırma Yöntemlerinden - Deneysel araştırma nedir? nerelerde, habngi amaçla kullanılır? Deneysel araştırmada araştırmacının varsayımları nelerdir? Deneysel araştırmayı diğer araştırma yöntemlerinden ayıran önemli farklılıklar nelerdir?Deneysel bir araştırmanın incelenmesi
6.Korelasyonel araştırma nedir? Amaç ve kullanım alanları nelerdir? Hangi şartlarda kullanılması gereklidir? Diğer araştırma yöntemlerinden farklılıkları nelerdir?Korelasyonel katsayısı nedir? pozitif ve negatif korelasyon nedir?Örnek bir Korelasyonel araştırmanın incelenmesi
7.Nedensel-Karşılaştırma Araştırma yönteminin incelenmesi? uygulama alanları, temel özellikleri ve uygulamada dikkat edilecek hususlar.Nedensel-karşılaştırma ile deneysel ve korelasyonel araştırma yöntemleri arasındaki temel farklar nelerdir?Örnek bir çalışmanın incelenmesi
8.Tarama araştırma yöntemi nedir? Amaç ve kullanım alanları nelerdir? Hangi şartlarda kullanılması gereklidir? Diğer araştırma yöntemlerinden farklılıkları nelerdir?Veri toplama araçlarının oluşturulmasıÖrnek bir Tarama araştırmanın incelenmesi
9.Nitel araştırma yöntemleri- Etnoğrafik araştırma nedir, nerelerde kullanılır?Örnek bir çalışmanın incelenmesi
10.ARASINAV
11.Tarihsel araştırma, eylem araştırmasıÖrnek bir çalışmanın incelenmesi
12.Durum çalışması ve Kuram Oluşturma araştırmalarıÖrnek bir çalışmanın incelenmesi
13.Nitel araştırma yöntemlerinde veri toplama ve analizi
14.Karma araştırma yöntemi ve kullanıldığı alanlarÖrnek bir çalışmanın incelenmesi
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Seminer5735
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12323
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam120