Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BTÖ419 Okul Deneyimi 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okulun yapısını, eğitim öğretim durumlarını, öğretim ortamlarını gözlemleyerek rapor haline getirmek ve öğretmenlik uygulmasına hazırlanmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör.Emine Şendurur
Öğrenme Çıktıları
  1. Okulun işleyişine yön veren yasa/yönetmelik/yönergeleri, kuralları kavrayabilir
  2. Sınıfı ve okulda istenilen gözlemleri yapabilir.
  3. Öğretmenlerin okullarda ders dışı yürüttükleri faaliyetleri izleyebilir.
  4. Derse hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerini inceleyebilir
  5. Sınıfı ve okula ilişkin gözlemlerini raporlaştırabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YÖK. 1998; Fakülte-Okul İşbirliği, Ankara. Demirtaş, H., Güneş H. 2004; Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Anı Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma
2.Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
3.Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
4.Öğrencinin okuldaki bir günü
5.Öğretim Yöntemleri
6.Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri
7.Eğitimdeki yeni yönelimler ve değerler
8.Öğrencinin etkinlik ve çalışmalarının değerlendirilmesi
9.Soru Sormayı Gözlemleme
10.Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar
11.Okul Müdürü ve Okul Kuralları
12.Mikro öğretim Teknikleri
13.Okul ve Toplum ilişkileri
14.Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik150
Rehberli Problem Çözümü150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Gözlem14456
Alan Çalışması14228
Seminer5210
Toplam136