Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ216 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim Öğretim Sürecinde karşılaşılan sorunları belirlemek, çözmek veya merak edilen herhangi bir konuyu incelemek veya ilgi duyulan herhangi bir konuda bilgi elde etmek amacıyla bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Fen eğitimi alanında yer alan dersler ile kendi bireysel ilgi alanları arasında ilişki kurar.
  2. Eğitim Öğretim Sürecinde karşılaşılan sorunları belirler, inceler ve çözüm yolları geliştirir.
  3. Seçilecek bir konuyu derinlemesine araştırır, inceler ve çözüm yolları üretir.
  4. Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilir
  5. Araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Kuş, E. (2005). Nicel-nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dünyada ve ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak orijinal konuların belirlenmesi, kuram ve uygulamalar, Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Küresel eğitim sorunları
2.Proje ve araştırma konusunun belirlenmesi
3.Projenin özel amaçları
4.Problem cümlesi veya hipotezler oluşturma
5.Araştırmaya uygun yöntemin belirlenmesi
6.Araştırmaya uygun veri toplama araçları
7.Seçilen konunun gerçekleri ve çözümüne yönelik öngörüde bulunma
8.Veri toplama araçlarının uygulanması
9.Ara sınav
10.Gözlem ve veri çizelgeleri oluşturma
11.Bulgu ve sonuçların değerlendirilmesi
12.Sonuçlara göre değerlendirme yapmak
13.Araştırma konusunun literatürlerle karşılaştırılması ve öneriler
14.Raporlaştırma
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12626
Toplam100