Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBAE101 Fizik 1 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin fizik yasaları ve kavramlarıyla temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını, bu bilgi ve becerileri etkili bir öğretmen olmak için kullanabilecek düzeye ulaşmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Prof.Dr. Nazan Ocak İskeleli
Öğrenme Çıktıları
  1. Fiziğin temel yasalarını ve kavramlarını yorumlayabilir.
  2. Mekanikte geçen temel büyüklükleri kullanır ve bunlarla ilgili işlem yapabilir.
  3. Fizikteki ölçme ve birim sistemlerini tanır ve kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yoktur.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Serway, R. A. ve Beichner, R. J., Fen ve Mühendislik için Fizik-I, Çeviren Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007
Azar, A. ve diğerleri, (2006), Genel Fizik, Lisans Yayıncılık
Temizyürek, K., (2005), Genel Fizik I-II, Atlas Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yoktur
Dersin İçeriği
Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. İtme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve tarihsel gelişimine kısa bir bakış
2.Birim Sistemleri, boyut analizi ve vektörler
3.Hareket Bilgisi: Hareketin tanımı ve değişkenleri, yatay doğrultuda hareket ve çeşitleri
4.Hareket Bilgisi: Düşey doğrultuda hareket ve çeşitleri
5.Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newton’un yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim kuvveti, Sürtünme kuvveti
6.İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji
7.İtme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme
8.Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği
9.Ara Sınav
10.Açısal momentum
11.Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği
12.Basınç ve kaldırma kuvveti
13.Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi
14.Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi12112
Toplam72