Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBAE103 Kimya I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak.Kimya I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
 1. Kimyanın tanımı ve önemini açıklar, kimyanın yaşantımızdaki yerini ve önemini değerlendirir
 2. Bilimsel yöntem ve anlamlı sayıları kullanır
 3. Maddeyi sınıflandırır
 4. Atom, atomu oluşturan parçacıklar ve atom kuramlarını açıklar
 5. Periyodik çizelgeyi yorumlar
 6. Kimyasal bileşikleri tanır ve formüle eder
 7. Çeşitli kimyasal reaksiyonları örnekler
 8. Gazlar konusundaki problemleri çözümler
 9. Kimyasal bağları sınıflandırır, kimyasal bileşiklerin bağlarını tasarlar ve yorumlar
 10. Entalpi, entropi, iç enerji gibi termokimyasal terimleri ilişkilendirir ve yorumlar
 11. Kimya laboratuvarını tanır
 12. Laboratuvarda çalışma kurallarını hatırlar ve uygular
 13. Laboratuvarda güvenlik kurallarını hatırlar ve uygular
 14. Kimya laboratuvarında kullanılan araç-gereç, malzeme ve kimyasalları tanır
 15. Katılar, sıvılar ve gazlar konusundaki problemleri çözümler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. [3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. [4]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık [5] Mortimer, C.E.(1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi[10] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi[7] Pet6rucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık[8] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık[9] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel kimya deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü[10] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları[11] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kimyanın temel konularına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması. Günlük yaşantımızdaki olayların kimya perspektifinden değerlendirilmesi.Kimya I dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış
2.Madde ve maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması
3.Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri, bilimsel yöntemler, anlamlı sayılar, kimyasal tepkimeler ve denklemler, atomun kütlesi, mol kavramı, avogadro sayısı
4.Atom ve atomun elektron yapısı, atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı
5.Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri
6.Kimyasal bileşikler, bileşik çeşitleri ve formülleri
7.Asit-ve bazlar
8.Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri
9.Ara Sınav
10.Kimyasal Bağlar: bağ enerjisi ve molekül geometrileri
11.Değerlik bağ kuramı (hibritleşme, ve molekül geometrisi);
12.Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar)
13.Moleküller arası etkileşimler (sıvılar, katılar, gazlar)
14.Çözeltilerin fiziksel özellikleri ve ayırma yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü717
Deney14228
Toplam69