Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ103 Genel Fizik Lab.-I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fizik yasaları ve olayları ile ilgili teorik bilgilerin öğrenciler tarafından laboratuar ortamında deneysel olarak uygulanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Prof.Dr. Nazan Ocak İskeleli
Öğrenme Çıktıları
  1. Laboratuarda kullanılan malzemeleri tanır ve kullanabilir.
  2. Laboratuar ortamında duyu organları ve deney araç gereçlerini kullanarak gözlem yapabilir ve elde ettiği sonuçları kullanabilir.
  3. Deney sonucunda elde edilen verileri derleyip işleyerek kaydeder ve raporlaştırır.
  4. Fiziğin temel yasalarını ve kavramlarını laboratuar ortamında uygulayabilir.
  5. Fiziksel olaylar ve yasalar hakkında gözlem ve deneye dayanarak açıklamalar yapabilir.
  6. Teorik ve deneysel sonuçları yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yoktur.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kalkan, H., Kalkan, S. ve Türk, C., Genel Fizik Laboratuarı I Föyü, Samsun, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yoktur
Dersin İçeriği
Sabit Süratli Hareket, Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini ve Kaldırma Kuvveti, Katılarda ve Sıvılarda Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Makaralar, Eğik Düzlem ve İşin Korunumu, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü, Yayların Esneklik Sabitinin Hesaplanması ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, İki Boyutlu Uzayda Momentumun Korunumu, Katı ve Sıvı basıncı, Basit Sarkaç.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deney gruplarının oluşturulması ve laboratuarda uyulacak kurallar
2.Kullanılacak malzemelerin tanıtılması
3.Newton’un hareket kanunları
4.Serbest düşme
5.Mekanik enerjinin korunumu
6.Basit sarkaç ve fiziksel sarkaç
7.Momentumun korunumu
8.Kalorimetre ve ısınma ısısı
9.Ara sınav
10.Şişe metodu ile yoğunluk tayini
11.Kırılma indisi
12.Merkezcil kuvvet
13.Eylemsizlik momenti
14.Tekrar (telafi) deneylerinin yapılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz1050
Toplam550
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ev Ödevi14228
Toplam60