Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ104 Genel Fizik Lab.-II 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Elektrik ve manyetizma ile ilgili teorik bilgilerin öğrenciler tarafından laboratuar ortamında deneysel olarak uygulanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Prof. Dr. Nazan Ocak İskeleli
Öğrenme Çıktıları
  1. Deney sonucunda elde edilen verileri derleyip işleyerek kaydeder ve raporlaştırır.
  2. Elektrik ve manyetizma ile ilgili temel bilgileri laboratuar ortamında yapılan deneylerle değerlendirir ve günlük hayatla karşılaştırabilir.
  3. Teorik ve deneysel sonuçları yorumlayabilir.
  4. Bir elektrik devresi kurar ve gerekli ölçümleri yapabilir.
  5. Fiziksel olaylar ve yasalar hakkında gözlem ve deneye dayanarak açıklamalar yapabilir.
  6. Laboratuar ortamında duyu organları ve deney araç gereçlerini kullanarak gözlem yapabilir ve elde ettiği sonuçları kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yoktur.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kalkan, H., Kalkan, S. ve Türk, C., Genel Fizik Laboratuarı II Föyü, Samsun, 2010.
Azar, A. ve diğerleri, (2006), Genel Fizik, Lisans Yayıncılık
Temizyürek, K., (2005), Genel Fizik I-II, Atlas Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yoktur
Dersin İçeriği
Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması, pillerin seri ve paralel bağlanması ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan, transformatörler, alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deney gruplarının oluşturulması ve laboratuarda uyulacak kurallar
2.Kullanılacak malzemelerin tanıtılması
3.Ohm Kanunu
4.Grafik metodu ile elektromotor kuvveti ve direnç ölçümü
5.Kondansatörün bir direnç üzerinden dolup boşalması
6.Kirchhoff kanunu
7.Kalorinin mekanik eşdeğerinin ölçülmesi
8.Ara sınav
9.Alternatif Akım Frekansının Ölçülmesi
10.Transformatör
11.Bir Mıknatısın Ekseni Boyunca Manyetik Alanın İncelenmesi
12.Akım Geçen Doğrusal Telden Geçen Akımın Manyetik Alanı
13.Akım Geçen Bir Tel Halkanın Merkezindeki Manyetik Alan
14.Tekrar (telafi) deneylerinin yapılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav1050
Toplam550
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam60