Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ105 Genel Kimya-I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyanın tanımı ve önemini açıklar, kimyanın yaşantımızdaki yerini ve önemini değerlendirir
  2. Bilimsel yöntem ve anlamlı sayıları kullanır
  3. Maddeyi sınıflandırır
  4. Atom, atomu oluşturan parçacıklar ve atom kuramlarını açıklar
  5. Periyodik çizelgeyi yorumlar
  6. Kimyasal bileşikleri tanır ve formüle eder
  7. Çeşitli kimyasal reaksiyonları örnekler
  8. Gazlar konusundaki problemleri çözümler
  9. Kimyasal bağları sınıflandırır, kimyasal bileşiklerin bağlarını tasarlar ve yorumlar
  10. Entalpi, entropi, iç enerji gibi termokimyasal terimleri ilişkilendirir ve yorumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel Kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık
[2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000.
[3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002.
[4] Mortimer, C.E.(1993). Modern Üniversite Kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi
[5] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık
[6] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kimyanın temel konularına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması. Günlük yaşantımızdaki olayların kimya perspektifinden değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış, bilimsel yöntem, anlamlı sayılar
2.Madde ve maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması
3.Atom ve atomun elektron yapısı, atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı
4.Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri
5.Kimyasal bileşikler, bileşik çeşitleri ve formülleri
6.Kimyasal tepkimeler, tanımı, çeşitleri
7.Asit-baz reaksiyonları
8.Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
9.Ara Sınav
10.Gazlar: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar
11.Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri
12.Kimyasal bileşiklerin oluşumu (hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),formülleri, çeşitleri ve özellikleri.
13.Kimyasal bileşiklerin oluşumu (hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),formülleri, çeşitleri ve özellikleri.
14.Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Problem Çözümü14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Toplam161