Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ106 Genel Kimya-II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
  1. Çözeltileri tanımlar ve fiziksel özelliklerini yorumlar
  2. Termokimyanın temel kavramları olan entalpi, entropi ve iç enerjiyi açıklar ve ilişkilendirir
  3. Kimyasal reaksiyonların kinetiğini tanımlar ve yorumlar
  4. Kimyasal dengenin temel ilkelerini anlatır, dengeye etki eden faktörleri yorumlar
  5. Asit-baz tanımlarını açıklar, örnekler ve asit-baz dengesine etki eden faktörleri yorumlar
  6. Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörleri yorumlar
  7. Elektrokimya, elektroliz olaylarını ve pillerin çalışma prensiplerini karşılaştırarak değerlendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel Kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık
[2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000.
[3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002.
[4] Mortimer, C.E.(1993). Modern üniversite kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi
[5] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık
[6] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kimyasal denge, kimyasal kinetik, termokimya, elektrokimya, çözünürlük ve asit-baz reaksiyonları konularının öğretilmesi ve bunlarla ilgili sayısal uygulamaların gerçekleştirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.
2.Kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.
3.Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
4.Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi
5.Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi
6.Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler
7.Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler
8.Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi
9.Ara Sınav
10.Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavramı, Brönsted-Lowry kavramı
11.Kuvvetli ve zayıf asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonları ve hidroliz
12.Asit -baz dengeleri
13.Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri ve çözünürlük çarpımı sabiti
14.Elektrokimya: Elektroliz ve Pil
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Problem Çözümü14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Toplam162