Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ107 Genel Kimya Lab.-I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel Kimya I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimya laboratuvarını tanır
  2. Laboratuvarda çalışma kurallarını hatırlar ve uygular
  3. Laboratuvarda güvenlik kurallarını hatırlar ve uygular
  4. Kimya laboratuarında kullanılan araç-gereç, malzeme ve kimyasalları tanır
  5. Laboratuvarda düzenek hazırlar
  6. Madde ve maddenin özelliklerini açıklamaya yönelik deneylerler yapar ve sonuçlarını tartışır
  7. Asit-baz reaksiyonlarını ait deneyler tasarlar ve sonuçları değerlendirir
  8. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonlarının deneyini yapar
  9. Gaz reaksiyonlarını hesaplar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
FBA 105 Genel Kimya I dersinin alınıyor/alınmış olması tavsiye edilir.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık
[2] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
[3] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel kimya deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[4] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları
[5] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Genel Kimya I dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Laboratuvar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı
2.Kimya laboratuvarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuvarında bulunması gereken laboratuvar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, Cıva ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri
3.Madde ve maddenin özelliklerine yönelik deneyler
4.Madde ve maddenin özelliklerine yönelik deneyler (Ayırma yöntemleri)
5.Madde ve maddenin özelliklerine yönelik deneyler (Katı, sıvı ve gazın yoğunluğu)
6.Çözelti hazırlamaya yönelik deneyler
7.Gaz yasalarına yönelik deneyler
8.Gaz yasalarına yönelik deneyler
9.Ara Sınav
10.Gaz yasalarına yönelik deneyler
11.Eşdeğer gram kütle tayini
12.Asit ve bazların özelliklerini açıklamaya yönelik deneyler
13.Yükseltgenme indirgenme reaksiyonları
14.Telafi deneyleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Rapor1020
Toplam280
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam60