Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ108 Genel Kimya Lab.-II 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel Kimya II dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek Çelikler
Öğrenme Çıktıları
 1. Kimya laboratuvarını tanır
 2. Laboratuvarda çalışma kurallarını hatırlar ve uygular
 3. Laboratuvarda güvenlik kurallarını hatırlar ve uygular
 4. Kimya laboratuvarında kullanılan araç-gereç, malzeme ve kimyasalları tanır
 5. Laboratuvarda düzenek kurar
 6. Donma noktası alçalmasını açıklar ve yorumlar
 7. Kimyasal reaksiyonların kinetiğini açıklar ve yorumlar
 8. Eşdeğer ağırlık tayininin bulunuşunu deneysel olarak sorgular
 9. Kimyasal dengeye etki eden faktörleri açıklar ve ilişkilendirir
 10. Çözünürlük kavramını açıklar ve deneysel olarak yorumlar
 11. Asit ve baz kavramlarını karşılaştırır ve asit-baz reaksiyonlarına yönelik deneyler tasarlar
 12. Tuzların hidrolizini açıklar
 13. Titrasyon kavramını açıklar ve deneysel olarak yorumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
FBA 106 Genel Kimya II dersinin alınıyor/alınmış olması tavsiye edilir
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık
[2] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
[3] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel Kimya Deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
[4] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları
[5] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Genel Kimya II dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Laboratuvar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı
2.Kimya laboratuvarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuvarında bulunması gereken laboratuvar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi
3.Donma noktası alçalmasının incelenmesi
4.Derişimin tepkime hızına etkisi
5.Sıcaklığın tepkime hızına etkisi
6.Eşdeğer ağırlığın belirlenmesi
7.Kimyasal dengenin incelenmesi
8.Çözünürlük ve saflaştırmanin incelenmesi
9.Ara Sınav
10.Asidik ve bazik ortamda indikatörlerin renkleri
11.Asit-baz tepkimeleri
12.Tuzların hidrolizi
13.Asit-baz titrasyonu ve sirkede asetik asit tayini
14.Telafi deneyleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Rapor1020
Toplam280
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam60