Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ110 Genel Matematik-II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türevden yararlanarak fonksiyonların değişimini inceleme ve grafiklerini çizebilme. Diferansiyel ile belirsiz integral arasındaki ilişkiyi kavrayabilme. Değişik şekillerdeki diferansiyellerin belirsiz integralların bulunması. Belirli integral kavramını anlama ve yorumlayabilme. Belirli integral yardımı ile eğri parçası uzunluğu, alan, hacim vb. hesaplayabilme. Bu bilgileri yorumlayabilme ve diğer derslere transfer edebilme. Diğer matematik dersleri için altyapı oluşturma.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Nurettin Demiroğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Türevden yararlanarak bir fonksiyonun değişimini inceleyip grafiğini çizebilecekler
  2. İntegral almayı öğrenecekler
  3. Edindikleri bilgi ve becerileri diğer derslere transfer edebilecekler
  4. Edindikleri bilgi ve becerileri diğer derslere transfer edebilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları
[2] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I Tek değişkenli fonksiyonların analizi, Literatür yayınları
[3] George B. Thomas- Ross l. Finney Calculus
[4]Dönmez , A. , Çözümlü Araştırmalı Matematik Analiz 1/1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türevin geometrik uygulamaları: Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler, grafik çizimleri, diferansiyel denklemler. Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, özellikleri, ve temel integral formüllerinin uygulanması. Değişken değiştirme yöntemiyle integral alma, kısmi integral, basit kesirlere ayırarak integral alma, trigonometrik fonksiyonların integrali, irrasyonel fonksiyonların integrali. Belirli İntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesabı, yay uzunluğu, has olmayan integraller.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türevin geometrik uygulamaları: Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler.
2.Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimleri.
3.Grafik çizimleri.
4.Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, temel formüllerin uygulanması, değişken değiştirme yöntemiyle integral alma, kısmi integral.
5.Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, temel formüllerin uygulanması, değişken değiştirme yöntemiyle integral alma, kısmi integral.
6.Değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral.
7.Basit kesirlere ayırarak integral alma, trigonometrik fonksiyonların integrali, irrasyonel fonksiyonların integrali.
8.Belirsiz integral uygulamaları ve diferansiyel denklemler.
9.Arasınav
10.Belirli İntegral: Belirli integralin özellikleri,
11.Belirli İntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesabı
12.Alan hesabı
13.Hacim hesabı
14.Yay uzunluğu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22550
Toplam125