Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, eğitimin temel kavramlarını; bir bilim olarak eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, siyasi, yönetsel, tarihsel temellerini kavrayabileceklerdir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Abdulnasır BAYRAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimin felsefi temellerini kavrayabilme.
  2. Eğitimin sosyal temellerini kavrayabilme.
  3. Eğitimin hukuki temellerini kavrayabilme.
  4. Eğitimin psikolojik temellerini kavrayabilme.
  5. Eğitimin siyasi temellerini kavrayabilme.
  6. Eğitimin yönetsel temellerini kavrayabilme.
  7. Eğitimin tarihsel temellerini kavrayabilme.
  8. Eğitimin işlevlerini analiz edebilme.
  9. Öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
*Alkan, Cevat ve Fatma Hacıoğlu (1997). Öğretmenlik Uygulamaları. İstanbul: Alkım. *Ataman, Ayşegül ve Diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitapevi. *Başaran, İ. Ethem (1994). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: B2. *Büyükkaragöz, S. ve diğerleri (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya: Mikro. *Çelikkaya, Hasan. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alfa Basımevi, 1999. *Degirmencioglu-Küçükahmet ve digerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım. *Demirel, Özcan ve Kamile Ün (1987). Eğitim Terimleri. Ankara. *Erden, Münire (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Kardeş Alkım. *Fidan, Nurettin ve Münire Erden (1999). Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan. *Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım. *Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi. *Özdemir, Servet ve H. İbrahim Yalın (1998). Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği. Birinci Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. *Şişman, Mehmet (1999). Öğretmenliğe Giriş. Birinci Basım, Ankara: Pegem A. *Ünal, Semra ve Sefer Ada (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi. *Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Eğitim Bilimine Giriş. (2010). Mehmet Durdu Karslı (Ed.) 3. Baskı. Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
*Eğitimin temel kavramları *Eğitimin felsefi temelleri *Eğitimin sosyal temelleri *Eğitimin hukuki temelleri *Eğitimin psikolojik temelleri *Eğitimin ekonomik temelleri *Eğitimin yönetsel temelleri *Eğitimin tarihsel temelleri * Eğitimin siyasi temelleri *Eğitimin işlevleri *Öğretmenlik mesleğinin yeterlikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama.
2.Eğitimin temel kavramları
3.Eğitimin felsefi temelleri
4.Eğitimin toplumsal temelleri
5.Eğitimin hukuki temelleri
6.Eğitimin psikolojik temelleri
7.Eğitimin ekonomik temelleri
8.Eğitimin siyasi temelleri
9.Eğitimin yönetsel temelleri
10.Vize
11.Eğitimin tarihsel temelleri
12.Eğitimin işlevleri
13.Eğitim değişim ve yenileşme
14.Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, yeterlikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0