Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ201 Genel Biyoloji-I 927001 2 3 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Canlılığın ne olduğunun anlaşılmasını sağlamak, hücre, hücrenin yapısı ve hücrede meydana gelen olayları incelemek, canlılar ve çevreleri arasındaki etkileşimi ile canlıların çeşitliliğini incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Biyolojinin tarihsel gelişimini kavrar.
  2. Bölünme ve çoğalmanın özelliklerini kavrar.
  3. Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırabilir.
  4. Hücrelerin yapısını, doku ve organları bilir ve ilişkilendirir.
  5. Canlıların sınıflandırılmasını yapar, tüm yapılarını ve görevlerini açıklar, ilişkilendirir.
  6. Canlı yapıların özelliklerini ayırt eder ve biyolojik olarak tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Güneş, T. (2010). Genel Biyoloji, Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Keton, W. ve Gould, J. (1999). Genel Biyoloji, Ankara: Palme Yayıncılık.
3. Kadıoğlu, A., Demirbağ, Z. ve Şahin, B. (2005). Temel Biyoloji, Trabzon: Ra Kitabevi.
4. Kesercioğlu, T. (Editör), Balım, A. G., Yenice, N. ve Oluk, S. (2003). Canlılar Bilimi, T. Kesercioğlu (Editör), Ankara: Anı Yayıncılık.
5. Kiziroğlu, İ. (1994). Genel Biyoloji, Ankara: Desen Ofset A. Ş.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Biyolojinin önemli dalları. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve cansız yapılar. Canlılar bilimi: Virüsler, bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler), ökaryotlar (protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar), tür kavramı ve taksonomik yapılar, virüsler, moneralar, protistalar, mantarlar, bitkilerin yapısı ve özellikleri. Canlılığın temel birimi: Hücre, hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. Hücre bölünmesi: Mitoz bölünme, mayoz bölünme ve kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: Bitkisel dokular; bölünür doku, değişmez doku. Bitkisel organlar ve yapıları: Vegetatif organlar, generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme. Hayvanların sınıflandırılması: Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu özelliklerinden kaynaklanan yaşam biçimleri (beslenmeleri, doğadaki yerleri gibi).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Biyolojinin tanımı ve alanları
2.Canlı ve cansız yapılar
3.Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması
4.Tür kavramı ve taksonomik yapılar
5.Virüsler, moneralar, protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar
6.Bitki ve hayvanların ayırt edici özellikleri
7.Hücre, hücrenin yapısı ve organeller
8.Hücre bölünmesi (mayoz ve mitoz bölünme)
9.Ara sınav
10.Dokular, bitkisel ve hayvansal dokular
11.Bitkisel organlar ve yapıları
12.Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme
13.Hayvanların sınıflandırılması
14.Hayvanlarda yaşam biçimleri, beslenme ve doğadaki yerleri
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
Ev Ödevi5210
Toplam205