Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ202 Genel Biyoloji-II 927001 2 4 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin canlıların oluşumu, canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları, canlıların temel özelliklerini ve sınıflandırmalarını öğrenmelerini sağlamak, insan vücudu ve sistemler hakkında edindikleri bilgileri günlük yaşantılarında kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayvanların üreme, büyüme ve gelişmesi hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Solunum çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Sistemler arasındaki ilişkiyi kurar.
  4. Biyoloji bilgisini günlük yaşamla ilişkilendirir.
  5. Tüm canlı organizmaları ve birbirleriyle ilişkisini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel Biyoloji I Alınması önerilir
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Güneş, T. (2010). Genel Biyoloji, Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Keton, W. ve Gould, J. (1999). Genel Biyoloji, Ankara: Palme Yayıncılık.
3. Kadıoğlu, A., Demirbağ, Z. ve Şahin, B. (2005). Temel Biyoloji, Trabzon: Ra Kitabevi. 4. Kesercioğlu, T. (Editör), Balım, A. G., Yenice, N. ve Oluk, S. (2003). Canlılar Bilimi, T. Kesercioğlu (Editör), Ankara: Anı Yayıncılık.
5. Kiziroğlu, İ. (1994). Genel Biyoloji, Ankara: Desen Ofset A. Ş.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Canlılarda enerji değişimi, oksijenli solunum, hücre zarının dönüşümü, bitki metabolizması, bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme, hayvanlarda beslenme, hayvanlarda solunum, hayvanların üreme sistemleri, hayvanlarda iletişim ve homeostasi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Canlılarda döl Almaşı - Fotosentez
2.Fotosentez- Solunum
3.Solunum ile fotosentezin karşılaştırılması-kemosentez, fermantasyon
4.Bitkisel dokulara giriş (yalancı ve gerçek dokular), meristem doku, epidermis dokusu
5.Bitkisel dokulara devam ( parankima, destek doku, salgı doku, iletim dokusu )
6.Organografi (bitkisel organlar: kök, gövde, yaprak)
7.Çiçek, meyve, tohum
8.Bitkilerin özelliklerinin karşılaştırılması
9.Ara sınav
10.Hayvansal dokular: Epitel doku, bağ doku.
11.Kas doku, kemik doku
12.Kıkırdak doku, kan doku,sinir doku
13.Hayvanlarda organ sistemleri: Deri, iskelet, kas, dolaşım
14.Solunum, sindirim, boşaltım, üreme sistemleri
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12121
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
Toplam175