Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ204 Genel Biyoloji Lab.-II 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri laboratuar ortamında incelemeleri ve bazı uygulamaları kendileri yaparak somutlaştırmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Teorik ve deneysel sonuçları yorumlayabilir.
  2. Elde ettiği biyoloji bilgilerini günlük yaşamı ile bağdaştırabilir.
  3. Sistemin yapısal özelliklerini öğrenir.
  4. Deney sonucunda elde edilen verileri derleyip kaydeder ve raporlaştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel Biyoloji II dersini almış olması önerilir
Önerilen Diğer Husular
1.Güneş, T., Güneş, M.H., Çelikler, D.,Demir, S.(2006) Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri, Anı yayınları, Ankara
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Güneş, T., Güneş, M. H., Çelikler, D. ve Demir, S. (2006). Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri, Ankara: Anı Yayınları.
2. Ateş, A. ve Dikmenli, M. (2003). Hücre Biyolojisi Uygulama Kitabı, Ders Notları, Konya.
3. Afyon, A. (2005). Biyoloji Laboratuvar Uygulamaları, Konya.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bitki doku ve organlarının incelenmesi, bitkisel dokuların incelenmesi. Bitkiden kesit alma çeşitlerinin gösterilmesi. Canlıların laboratuar ortamında yetiştirilmesi. Canlılarda solunum olayının gözlenmesi, kan gruplarının tespiti. Besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin tespiti.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kesit alma çeşitlerinin gösterilmesi.
2.Kristallerin ve organik maddelerin incelenmesi (Nişasta taneleri, protein-alevron, yağ)
3.Lentisel ve stoma çeşitlerinin incelenmesi.
4.Parankima dokusunun incelenmesi.
5.Basit, salgı ve koruyucu tüy çeşitlerinin incelenmesi.
6.İletim dokunun incelenmesi.
7.Destek dokunun incelenmesi
8.Bitkilerde su alınımı ve iletiminin incelenmesi
9.Ara sınav
10.Çiçeğin yapısının incelenmesi.
11.Kök, gövde ve yaprak yapısının incelenmesi.
12.Fotosentez deneyi
13.Solunum deneyi
14.Kurbağa diseksiyonu.
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Rapor Hazırlama1030
Toplam370
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Toplam56