Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ206 Modern Fiziğe Giriş 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klasik fizik ve modern fiziğin olaylara yaklaşımı arasındaki farklılıkları kavratmak ve bilimsel tarih sürecinde modern fizikle açıklama bulan olaylar hakkında bilgi sahibi edindirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kuantum ve kuantum mekaniği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2. Modern fizikteki temel fikirleri ve deneyleri tanımlar.
  3. Özel görelilikle ilgili zaman genleşmesi, eşzamanlılık, ikizler paradoksu, uzunluk kısalması ve kütle enerji dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Işığın tanecikli yapısı ile dalga özelliğini karşılaştırır ve aralarındaki farkları kavrar.
  5. 20yy'da fizik alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Serway, R. A. (2007). Fen ve Mühendislik için Fizik Modern Fizik İlaveli 3, K. Çolakoğlu (çev.) Ankara: Palme Yayıncılık, Ankara.
2. Özdoğan, T., Kara, M., Gümüş, S. ve Orbay, M. (2009). Modern Fiziğe Giriş, Ankara: Pegem Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Göreliliğin ilkeleri, Michelson Morley deneyi, Einstein'ın görelilik ilkesi, zaman ve uzunlukların göreliliği, Lorentz dönüşüm denklemleri, göreli momentum, göreli enerji, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, compton saçılması, atom spektrumları , Bohr Atom modeli, çift yarık deneyi, dalga-parçacık ikilemi, de Broglie Dalgaları, belirsizlik ilkesi, kutudaki parçacık, Schrödinger Denklemi, bir engelde tünelleme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Göreliliğin ilkeleri, Michelson Morley deneyi
2.Einstein'ın görelilik ilkesi, eş zamanlılık
3.Zamanın göreliliği, uzunlukların Göreliliği
4.Lorentz Dönüşüm Denklemleri, Lorentz Hız Dönüşümleri
5.Göreli momentum, göreli enerji
6.Siyah cisim ışıması
7.Fotoelektrik olay
8.Compton saçılması
9.Ara sınav
10.Atom spektrumları ve Bohr Atom Modeli
11.Fotonlar ve elektromanyetik dalgalar, parçacıkların dalga özelliği
12.Çift yarık deneyi, de Broglie Dalgaları
13.Belirsizlik İlkesi, kutudaki parçacık
14.Schrödinger Denklemi, bir engelde tünelleme
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi5840
Toplam100