Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ207 Genel Fizik Lab.-III 927001 2 3 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme metodunun geliştirilmesine fırsat sağlamak. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için uygun ortamı oluşturmak. Anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla teorik bilgilerin desteklenmesini sağlamak. Fen Dersine karşı olumlu tutum ve anlayışların oluşmasını ve bunların korunmasını sağlamak. Mekanik dalga olan ses ve özellikleri ile ilgili deneyler tasarlama, elektromanyetik dalga olan ışık ile ilgili kavramlarda deneyler tasarlama ve uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarındaki IV., V, VI, VII, VIII. Sınıf kitaplarındaki bu konularla ilgili programları incelemek ve bu konularla ilgili deneyler yapmak, deney tasarlama , Ayrıca, öğrencide özgüven ve iletişim becerilerini geliştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalorimetre kabını tanıyacak ve bunu kullanarak ısının mekanik eşdeğerini hesaplayabilecek
  2. Çeşitli maddelerin boyca uzama katsayılarını deneysel olarak hesaplayabilecek
  3. Aynalarda yansıma kurallarını anlayacak ve görüntüleri oluşturabilecek
  4. İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışığın davranışını deneylerle gösterebilecek
  5. Doppler olayını deneylerle ispatlayabilecek
  6. Sesin oluşumu ve yayılmasını deneylerle gösterebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bahar, M. ve diğerleri (2008). Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I-II, Ankara: Pegem Akademi.
2. Aydoğdu, M. (2005), Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları, Ankara: Pegem Yayıncılık.
3. Temizyürek, K. (2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
4. Güler, H., Saraydın, D. ve Ulusoy, U. (1999). Genel Kimya Laboratuvarı, Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayım.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilimsel süreç becerileri, bilimsel düşünme metodunun geliştirilme. Problem çözme becerilerinin geliştirilme . Anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla teorik bilgilerin desteklenmesi . Mekanik dalga olan ses ve özellikleri ile ilgili deneyler tasarlama, elektromanyetik dalga olan ışık ile ilgili kavramlarda deneyler tasarlama ve uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarındaki IV., V, VI, VII, VIII. Sınıf kitaplarındaki bu konularla ilgili programları incelemek ve bu konularla ilgili deneyler yapmak, deney tasarlama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği x
2.Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tay ini ve katıların ısı iletkenliği x
3.Yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri x
4.Yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri x
5.Çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri x
6.İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu x
7.İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu x
8.Işığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim x
9.Ara sınav
10.Rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı x
11.Rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı x
12.sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması x
13.Sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu x
14.Sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu x
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Laboratuvar150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam48