Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ208 Genel Kimya-IV (Organik Kimya) 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tüm canlı organizmaların ve teknolojik ürünlerin temel bileşenini oluşturan karbon bileşikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik kimyanın tarihçesi ve gelişimini açıklar
  2. Organik kimyada ki temel kavramları tanımlar
  3. Karbon atomunda bağlanma ve melezleşme türlerini belirler
  4. Organik bileşiklerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini açıklar
  5. Organik bileşikleri adlandırır
  6. Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler ve ayırt eder
  7. Organik bileşiklerin reaksiyonlarını formüle eder ve örnekler
  8. Organik bileşiklerin canlılar için önemini sorgular ve değerlendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Atkins, C. R. ve Carey, F. A. (1999). Organik Kimya, G. Okay ve Y. Yıldırır (çev.), Ankara: Bilim Kitabevi.
2. Alkins, P. ve Jones, L. (1998). Temel Kimya, E. Kılıç, F. Köseoğlu, ve H. Yılmaz, H. (çev), Ankara: Bilim Yayıncılık.
3. Fessenden, R. J., Fessenden, J. S. ve Logue, M. W. (2001). Organik Kimya, T. Uuyar (çev.), Ankara: Güneş Kitapevi
4. Tüzün, C. (1996), Organik Kimya, Ankara, Palme Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Organik kimyaya giriş, Organik kimyada temel kavramlar, Organik moleküller, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Aromatik bileşikler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilli asitler, Aminler, Amitler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organik kimyanın tarihçesi, gelişimi ve organik kimyada temel kavramlar
2.Karbon atomunda bağlanma ve melezleşme türleri
3.Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve özellikleri
4.Alkanların adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
5.Alkenlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
6.Halkalı alifatik hidrokarbonların adlandırılması ve özellikleri
7.Alkinlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
8.Alkinlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
9.Ara Sınav
10.Alkollerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
11.Aldehit ve ketonların adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
12.Karboksilik asitlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
13.Esterlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonlarıAmin ve amitlerin adlandırılması
14.Aromatik Hidrokarbonların adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
Toplam102