Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ209 Genel Kimya-III (Analitik Kimya) 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Nicel ve nitel analize yönelik laboratuvar çalışması gerektiren tüm bölümler için temel ders niteliğindedir. Öğrencinin kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ana hedeftir. Öğrenciye temel analitik kimya kavramlarını öğretmek,analitik ve sistematik düşünme formasyonu kazandırmak, klasik analiz yöntemlerinin temellerini öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Soner ERGÜL
Öğrenme Çıktıları
  1. Maddelerin yapılarını ve bileşenlerini öğrenecekler
  2. Yapısı bilinmeyen maddelerin yapısını tayin etmeyi öğrenecek ve uygulayacaklar
  3. Kimyasal işlem basamaklarını öğrenecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel Kimya
Önerilen Diğer Husular
Genel Kimya
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J. ve Crouch, S. (2004). Analitik Kimya Temel İlkeler, E. Kılıç ve H. Yılmaz (çev.), (8. Baskı), Ankara: Bilim Yayıncılık.
2. Harris, D.C. ve W.H. Freeman, W. H. (1982). Analitik Kimya, G. Somer (çev.), Ankara: Gazi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Analitik kimya nitel ve nicel analiz konularını kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Analitik kimyada temel kavramlar
2.Örnek alma teknikleri
3.Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması
4.Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması
5.Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması
6.Sulu çözelti kimyası
7.Sulu çözelti kimyası
8.İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi
9.Ara sınav
10.Denge hesaplamalarının karmaşık dengelere uygulanması
11.Denge hesaplamalarının karmaşık dengelere uygulanması
12.Denge hesaplamalarının karmaşık dengelere uygulanması
13.Nötralleşme titrasyonlarının teorisi
14.Nötralleşme titrasyonlarının teorisi
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam125