Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ212 Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Program geliştirme çalışmaları ve ideal bir fen ve teknoloji dersi programının gerektirdiği standartlar hakkında değerlendirme düzeyinde bilgi ve beceri edindirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN
Öğrenme Çıktıları
  1. Fen öğretiminde öğretim etkinlikleri planlar, ders planı ve günlük plan yapar
  2. Program geliştirme ile ilgili temel kavramları kavrar
  3. Fen ve teknoloji programını değerlendirir.
  4. Öğretim ilke ve yöntemlerini bilir ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demirer, Ö. (2005). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, 9. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
2. Sönmez, V. (2005). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 12. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
3. Erginer, E. (2004). Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme, 2. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
4. Atılgan, H. ve diğerleri (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
5. Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, 9. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
6. MEB (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
7. Çepni, S. (2009). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Program geliştirmede temel kavramlar, Program geliştirmenin kuramsal temelleri: tarihi temeller, felsefi temeller.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Program geliştirmede temel kavramlar
3.Program geliştirmenin kuramsal temelleri: tarihi temeller, felsefi temeller
4.Program geliştirmenin psikolojik temelleri: Davranışçı kuramlar, bilişsel alan kuramları Program geliştirmenin toplumsal temelleri
5.Program geliştirmede temel yaklaşımlar
6.Program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı
7.Program geliştirmede yeni yönelimler
8.İlköğretim fen bilimleri öğretim programının gelişimi ve bileşenleri Fen öğretiminde planlama, ders programı
9.Ara sınav
10.Öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması
11.Genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri.
12.Genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri
13.Öğretim yöntem ve tekniklerine uygun etkinlik tasarlanması ve hazırlanması
14.4. – 8. sınıflarda uygulanan Fen Bilimleri Öğretim Programının incelenmesi: yapı, vizyon, içerik, değerlendirme
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam97