Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel düşüncenin gelişimi, bilimin doğası ve bilim felsefesi hakkında değerlendirme yapabilecek düzeyde bilgi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kendisinin epistemolojik ve bilimsel inanışını, sahip olduğu inanışların sebeplerini sorgular.
  2. Bilim tarihinde yer alan fen alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır.
  3. Bilimsel bilgi ile dogmatik bilgileri birbirinden ayırır.
  4. Epistemoloji, ontoloji, bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği kavramlarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yazıcı, S. (1999). Felsefeye giriş, İstanbul: Alfa yayınları,,
2. Çepni ve diğerleri (2006). Fen, Teknoloji, Toplum. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
3. Çüçen, A. K. (2001). Bilgi Felsefesi. Bursa: ASA Yayınevi.
4. Denkel, A. (2003). Bilginin Temelleri. Ankara: Doruk Yayıncılık.
5. Einstein ve Infeld (1994). Fiziğin Evrimi. Ankara: Onur Yayınları.
6. Polkinghorne (1998). Bilimin ötesi. İstanbul: Evrim Yayınevi.
7. Mayor ve Forti (2000). Bilim ve İktidar. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
8. Feynman (1999). Her Şeyin Anlamı. İstanbul: Evrim Yayınevi.
9. Lenihan(1999). Bilim İş Başında. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
10. Kuhn (1994). Asal Gerilim. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
11. Russell (1997). Bilim ve Din. İstanbul: Cem Yayınevi.
12. Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik İnanışlar. Bulunduğu Eser: Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
13. Hançerlioğlu, O.(2006). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim nedir? Bilimsel bilgi, bilimsel süreçler
2.Bilimin doğasını anlama. Bilim tarihindeki olaylarla örneklendirme.
3.Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar
4.Bilim Tarihi: felsefi akımların bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi.
5.Bilim Tarihi: Eskiçağda bilim, yunanlılar ve romalılar döneminde bilim, ortaçağda bilim, yeni çağda ve yakınçağda bilim.
6.Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı
7.Epistemoloji, ontoloji: bilimsel bilgi ve özellikleri.
8.Ara sınav
9.Varlık kavramı.
10.Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce. Bilim tarihinden örnekler
11.Bilimsel yöntem: Bilimsel sorgulama. Bilim tarihinden örnekler
12.Bilim tarihinden örnekler
13.Bilim ve toplum: bilim etiği. Bilim tarihinden örnekler
14.Genel tekrar ve kapanış
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav185
Derse Katılım115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü9218
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma11414
Ev Ödevi4416
Toplam105