Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ306 Çevre Bilimi 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre konusunu çeşitli açılardan inceleyerek konuyla ilgili temel kavramları kazanabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak. Temel ekolojik prensipleri anlamak, çevre problemlerini gidermeye ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çözüm, yöntem ve araçları geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre bilimini tanımlar.
  2. Çevre biliminin tarihsel gelişimini anlatır.
  3. İnsan - Çevre, Tarım-çevre etkileşimini tartışır.
  4. Yerel çevre sorunlarını, çevreyi kirleten sanayileri betimler,tartışır.
  5. Hava, su, toprak ve gürültü kirliliklerini açıklar, çözümlerini tartışır.
  6. Ekoloji´yi tanımlar ve madde döngülerinin açıklar.
  7. Flora, Fauna ve Büyük Ekosistemleri tanımlayıp, açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1]Kocataş, A.2004. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. 8. Baskı. Ege Üni.Basımevi İzmir.
[2] Yıldız, Kazım; Sipahioğlu, Şengül; Yıldız, Mehmet; ?Çevre Bilimi?, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2000.
[3] Bozyiğit, Recep; Karaaslan, Tufan; ?Çevre Bilgisi?, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998.
[4] Akman, Yıldırım; ?Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi)?, Palme Yayıncılık, Ankara, 2000
[5] Karpuz, Mehmet; ?Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü?, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1996.
[6] Gündüz, Turgut; ?Çevre Sorunları?, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998.
(7) Sevinç Vahdettin; "Genel Çevre Eğitimi", Maya Akademi Yayıncılık, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çevre biliminin çeşitli yönlerden ele alınması, Ekosistemler,Ekosistemlerin İncelenmesi, Ekosistemlerde Enerji Akışı, Ekoloji ve madde döngüleri, Ekoloji, Flora ve Fauna, Biyoçeşitlilik ve Endemizm. çeşitli çevre kirlenmesi türleri ve bunların kontrolü, çevre mevzuatı, çevre ile ilgili kuruluşlar ve çevre eğitiminin önemi,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre kavramı: Çevre ve İnsan Çevre biliminin tarihsel gelişimi Ekolojinin tanımı, ekolojik organizasyonlar, çevre değişimlerine tepkiler, adaptasyon.
2.Rekabet ve ekolojik niş Üretkenlik ve sınırlandırıcı faktörler
3.Populasyon büyümesi ve hayat
4.Biyokimyasal döngüler Enerji akışı ve enerji transformasyonları
5.Ekosistem nedir ekosistemin elemanları Ekosistemlerde sıralı değişim ve insan etkisi
6.Büyük kara ve su ekosistemleri
7.Doğal kaynakların korunması Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye?deki durum önemi, tehlike altındaki türler ve türlerin yok oluşu Flora ve Fauna
8.Ekolojide kirliliğin değerlendirilmesi Kirletici etkileri, biyoakümülasyon ve kalıcı birikim
9.Ara sınav
10.Küresel ısınma etkileri , Hava Kirliliği ve Gürültü Kirliliği
11.Toprak Kirliliği ve Su Kirliliği
12.Çevre mevzuatı Alternatif Çevre Yaklaşımları Sürdürülebilir kalkınma ve çevre
13.Çevre eğitimi
14.Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri,
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Proje Hazırlama115
Proje Sunma115
Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri55
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri45
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11313
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Toplam76