Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ307 İstatistik 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistikle ilgili temel kavram bilgilerini verme, toplanan verileri tablo ve grafiklerle anlamlı hale getirme, betimsel istatistiklere ilişkin uygulama ve analizleri yapabilme, basit korelasyon analizleri ve bu analizlerin yorumlanması becerilerini kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Aytekin Çökelez
Öğrenme Çıktıları
  1. Betimsel istatistikleri hesaplayabilir.
  2. Bilimsel araştırmalarda yer alan betimsel istatistikleri anlar ve yorumlar.
  3. Basit korelasyon analizlerini yapar ve yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sosyal bilimler için istatistik Şener Büyüköztürk
Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı Şener Büyüköztürk, Ömay Çokluk Bökeoğlu, Nilgün Köklü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığıllma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar
2.İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar
3.Frekans dağılımları
4.Verilerin grafikle gösterilmesi
5.Merkezi eğilim ölçüleri
6.Değişkenlik ölçüleri, standart hata ve güven aralıkları
7.Korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri
8.Hipotez testleri, karar verme
9.Ara sınav
10.Fark testleri ve ki-kare (chi-square) analizi
11.Fark testleri ve ki-kare (chi-square) analizi
12.Ölçek geliştirme süreci;
13.Standardizasyon ve adaptasyon işlemleri
14.Paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi3515
Toplam73