Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ309 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına laboratuar yöntemini kullanarak ders anlatma, deney tasarlama ve uygulama becerisi kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat, Yrd. Doç. Dr. Hatice Karaer, Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelikler, Yrd. Doç Dr. Elif Omca Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer
Öğrenme Çıktıları
  1. Laboratuvarda açık ve kapalı uçlu deneyler tasarlayabilecek ve uygulayabilecek
  2. Deney sonuçlarını tartışabilecek ve rapor haline getirebilecek
  3. Laboratuvar kullanımına yönelik bilgi ve becerilere sahip olabilecek
  4. Yapılandırmacı öğrenme teorisini ve uygulama modellerini öğrenerek sınıfta uygulayabilecek
  5. Fizik ve kimya kavramlarına yönelik etkinlikler yapabilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
MEB (2007), İlköğretim 6-7-8 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Fen eğitiminde laboratuarın önemi ve amacı: Laboratuarla öğretimin tarihçesi, laboratuar çalışmalarının Fen ve Teknoloji programındaki yeri, bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları. deney tasarlama ve geliştirme, fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında fizik ve kimya kavramlarına yönelik kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler: Çözünürlük, damıtma, er,me ve kaynama, sublimleşme, kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar, fiziksel ve kimyasal değişim, hız ve sürat, kuvvet, ağırlık ve kütle çekimi, enerji ve çeşitleri, basit makineler, arşimet prensibi ve basınç.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yapılandırmacı öğrenme teorisi, laboratuarın önemi
2.Laboratuar yaklaşımları, bilimsel süreç becerileri, 5E modeli
3.Çözünürlük ile ilgili etkinlikler
4.Damıtma ile ilgili etkinlikler
5.Erime ve kaynama ile ilgili etkinlikler
6.Süblimleşme, kimyasal bağlar ile ilgili etkinlikler
7.Kimyasal reaksiyonlarla ilgili etkinlikler
8.Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili etkinlikler
9.Ara sınav
10.Hız ve sürat ile ilgili etkinlikler
11.Kuvvet, ağırlık ve kütle çekimi ile ilgili etkinlikler
12.Enerji ve çeşitleri ile ilgili etkinlikler
13.Basit makinelerle ilgili etkinlikler
14.Arşimet prensibi ile ilgili etkinlikler
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik110
Laboratuvar140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz14114
Uygulama/Pratik14114
Deney14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi14228
Toplam125