Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ311 Türk Eğitim Tarihi 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
En eski Türk devletleri ve toplumlarından günümüze kadar gelen Türk milletinin üretip geliştirdiği eğitim ve öğretim ile ilgili düşünceleri, kurumları, gelişmeleri ortaya koymaktır. Devletlerin nasıl bir insan tipi yetiştirmeye çalıştığını araştırıp, bu doğrultuda geliştirdiği kurumlar ve eğitim anlayışını tartışmak, bu günkü yansımalarını değerlendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
  2. Günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyi değerlendirebilir.
  3. Türk Eğitim Tarihinin gelişim evrelerini öğrenir.
  4. Türk Eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
  5. Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2012, Ankara 2012; Sebahattin ARIBAŞ, Ali Sinan BİLGİLİ, vd…Türk Eğitim Tarihi, Editör: Sebahattin ARIBAŞ- Mehmet KOÇER, İstanbul 2008; A. Adnan ADIVAR, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970; Hasan AKGÜNDÜZ, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, İstanbul 1997; Ülker AKKUTAY, Enderun Mektebi, Ankara 1984; Alişan AKPINAR, Osmanlı Devleti’nde Aşiret Mektebi, İstanbul 1997; Ali AKYILDIZ, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul 1993; İ. Ethem BAŞARAN, Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara 1994; İsmail H. BAYKAL, Enderun Mektebi Tarihi, İstanbul 1953; Kemal BEYDİLLİ, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826), İstanbul 1995; C. Yalçın BİLİM, Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma (1839-1876), Eskişehir 1984; Cavit BİNBAŞIOĞLU, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, İstanbul 1995; Cavit BİNBAŞIOĞLU, Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ankara 2005; Muharrem ERGİN, Orhun Abideleri, İstanbul 1970; Osman ERGİN, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1977; Mustafa ERGÜN, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara 1982; Mustafa ERGÜN,II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ankara 1996; Bayram KODAMAN, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, İstanbul 1980
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk eğitim tarihinin kapsamına giren, geçmişten günümüze uzanan süreç içinde incelenen eğitim ve öğretim ile ilgili bilgiler yer alır. Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi konular Türk eğitim tarihinin kapsamına girer.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2.İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde eğitim anlayışı. Hunlar
3.Göktürkler ve Uygurlar’da Eğitim alanında meydana gelen gelişmeler.
4.Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte eğitim anlayışlarında meydana gelen gelişmeler, Karahanlılar Dönemi. Farabi’nin Eğitim anlayışı
5.İbni Sina’nın, Balasagunlu Yusuf’un, Kaşgarlı Mahmut’un, Ahmet Yesevî ve Edip Ahmet bin Mahmut Yüknekî’nin Türk Eğitim tarihindeki yeri ve görüşleri.
6.Selçuklular devri eğitiminin temel özellikleri ve dönemi Avrupası ile eğitim alanında karşılaştırılması
7.Ahi teşkilatı ve eğitim tarihindeki yeri, Nizamülmülk’ün eğitim görüşleri.
8.Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Aşık Paşazade ve Nasrettin Hoca’nın Türk eğitim tarihindeki yeri.
9.Ara sınav
10.Osmanlı’da Medrese, Enderun ve ilköğretim kurumları, özellikleri.
11.Eğitimde yenileşme hareketleri
12.Tanzimat Dönemi eğitim anlayışı
13.Meşrutiyet Dönemi eğitim anlayışı
14.Cumhuriyet Devri eğitim anlayışı
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma5525
Toplam75