Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ312 Topluma Hizmet Uygulaması 927001 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste Fen Bilgisi öğretmen adaylarına topluma gönüllü olarak hizmet üretme alışkanlığı kazandırmak, güncel toplumsal sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla işbirliği içinde grup çalışmaları yapma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. toplumda çeşitli sorunların olduğunun farkına varacak
  2. bu sorunlara çözüm üretmede istekli olacak
  3. çevredeki çeşitli toplumsal hizmetlere gönüllü olarak katılma isteği geliştirecek
  4. toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirir, uygular ve sonuçlarını değerlendirecek
  5. uygulamalarda takım çalışması yapma, işbirliğine dayalı çalışmalar yapma becerisi kazanacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Coşkun, H. (2009) Topluma Hizmet Uygulamaları, Ankara, Anı Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Topluma hizmet uygulamalarının tanımı ve önemi
2.Toplumun güncel sorunlarını belirleme
3.Projenin tanımı ve proje hazırlama aşamaları
4.Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler
5.Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması
6.Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması
7.Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
8.Projelerin yürütülmesi
9.Projelerin yürütülmesi
10.Projelerin yürütülmesi
11.Projelerin yürütülmesi
12.Projelerin yürütülmesi
13.Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
14.Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Quiz130
Proje Hazırlama170
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Toplam54