Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ313 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile araştırma kavramını algılamalarını sağlamak, eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemlerden haberdar olmaları ve araştırma deneyimi kazanmaları amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygun araştırma yöntemi ve desenlerini seçebilir.
  2. Araştırma amacına uygun veri toplama aracını seçebilir.
  3. Araştırma problemini tanımlar
  4. Literatür taramasının önemini açıklar.
  5. Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık, Ankara.
[2] Seyidoğlu, H. (1997).Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Güzem Can Yayınları, İstanbul.
[3] Kuş, E. (2005). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
[4] Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir.
[5] Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma yöntemleri ve fen bilimleri eğitiminde kullanımı. eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler, veri toplama metotları, geçerlilik ve güvenirlik kavramları, eğitim araştırmalarında istatistik, araştırma, planlama ve uygulama. araştırmada rapor yazma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim ve Temel Kavramlar 2
2.Araştırma Türleri ve Arasındaki Farklar 2
3.Araştırma Problemi 2
4.Değişken ve Hipotezler 2
5.Bilimsel Etik ve Araştırma 2
6.Literatür Taraması 2
7.Örneklem Seçimi 2
8.Veri Toplama Araçları 2
9.Ara sınav
10.Geçerlilik, Güvenirlilik ve iç geçerlilik 2
11.Veri Analizi 2
12.Tanımsal (Betimsel) İstatistik ve Çıkarımsal (Yorumsal) İstatistik 2
13.Deneysel Desenler ve Nitel Analiz 2
14.Rapor Yazma Teknikleri 2
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma10440
Toplam100