Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fen öğretiminin temel amaçlarını kavratma, fen ve teknoloji dersi öğretim programı hakkında bilgi edindirmek, fen öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerini tanıtmak, uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Fen öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm üretir ve bunları akranlarıyla paylaşır.
  2. Fen ve Teknolojinin doğasını kavrar.
  3. Fen okuryazarı bireyin özelliklerini bilir ve kendini fen okur-yazarında bulunması gereken özellikler açısından değerlendirir.
  4. Çağdaş öğretim yaklaşımlarının felsefi temellerini bilir ve fen öğretimindeki yerini tartışır.
  5. Öğrencilerde kavramsal değişimi sağlamada etkili öğretim yöntemleri/tekniklerini bilir ve uygular.
  6. İlköğretim öğrencilerinin fen alanında sahip oldukları kavram yanılgılarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Taş, E. , Teknoloji Destekli Fen Öğretimi ve Materyal Tasarımı, Editör: Taşkın, Ö. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, I Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara, sayfa 98-147, 2008.
2. Çepni Ve Diğerleri (2005). Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: PagemA Yayıncılık.
3. İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (2006). Ankara: MEB Yayınları.
4.Bağcı Kılıç (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında Bilim Öğretimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılar Öğretim Materyalleri, Öğretim Uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Yapılandırmacı Öğretim Modeli, Çoklu Zekâ Kuramı ve işbirlikli öğrenme yönteminin detaylı olarak incelenmesi ve fen öğretimindeki uygulamalarının örneklendirilmesi.
2.Kavram öğretimi, kavram öğretiminde kullanılan öğretim teknikleri: Kavram haritaları, anlam çözümlene tabloları, kavramsal değişim metinleri, kavram ağları
3.İşbirlikli öğrenme gruplarında kavram öğretiminde uygulanan öğretim tekniklerinden yararlanarak örnek etkinliklerin hazırlanması ve sunulması.
4.Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Yapılandırmacı Öğretim Modeli, Çoklu Zekâ Kuramı ve işbirlikli öğrenme yönteminin detaylı olarak incelenmesi ve fen öğretimindeki uygulamalarının örneklendirilmesi.
5.Kavram öğretimi, kavram öğretiminde kullanılan öğretim teknikleri: Kavram haritaları, anlam çözümlene tabloları, kavramsal değişim metinleri, kavram ağları.
6.İşbirlikli öğrenme gruplarında kavram öğretiminde uygulanan öğretim tekniklerinden yararlanarak örnek etkinliklerin hazırlanması ve sunulması.
7.Problem ve proje tabanlı öğrenme ve bu yöntemler içinde kullanılabilecek teknikler. İşbirlikli öğrenme gruplarında söz konusu tekniklerle ilgili etkinliklerin hazırlanması.
8.Bilimsel süreç becerileri,fen ve teknoloji öğretiminde laboratuarın ve deney tekniğinin önemi,deney türleri.İşbirlikli öğrenme gruplarında farklı deney türlerine yönelik (açık uçlu,kapalı uçlu,hipotez test etmeye yönelik)deneylerin tasarlanması ve sunumu
9.Ara sınav
10.Eleştirel düşünme ve eleştirel düşünmeyi geliştiren teknikler. Eleştirel düşünmeyi geliştiren tekniklerden altı şapkalı düşünme tekniğinin entelektüel bir fen problemi üzerinde uygulanması ve tartışılması.
11.Yaratıcı düşünme ve yaratıcı düşünmeyi geliştiren teknikler. İşbirlikli öğrenme gruplarında söz konusu tekniklerle ilgili etkinliklerin tasarlanması.
12.Fen ve teknoloji derslerinde öğrencileri aktif kılan yöntem teknik ve modellemeler. İşbirlikli öğrenme gruplarında söz konusu tekniklerin uygulanmasına yönelik etkinliklerin tasarlanması.
13.Geleneksel ve alternatif değerlendirme yaklaşımlarının karşılaştırılması. Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının incelenmesi: Portfolyo değerlendirme ve performans değerlendirme. Alternatif ölçme araçlarının tanıtılması.
14.İşbirlikli gruplarda yapılan alternatif ölçme araçlarından“tanılayıcı dallanmış ağaç,yapılandırılmış grid,rubrik,V diyagramı”vb’nin sınıfa sunulması.Dönem boyunca yapılan aktivitelerin özetlenmesi,dersi değerlendirme rubriklerinin doldurulması ve kapanış
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam129