Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim teknolojisinin öneminin kavranılarak ve öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılarak materyal tasarlama, geliştirme ve kullanma becerisinin kazanılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaygın materyal türlerini ve özelliklerini tanımlar ve karşılaştırır.
  2. Ortama ve amaca göre materyal tasarlar, geliştirir ve kullanır.
  3. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmen niteliklerini açıklar ve uygular
  4. Öğrenme kuramlarını tanımlar ve yeni MEB programını tartışır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Yanpar, T. (2006), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık. Ankara.
Önerilen diğer kaynaklar:
2) İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları. Ankara.
3) Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara.
4) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, temel kavramlar, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi.
2.Öğrenme kuramları; Yeni MEB programının değerlendirilmesi; Assure Modeli,
3.Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmenin nitelikleri ve öğretmen yetiştirme;
4.İletişim ve eğitim; Öğretim araçları; Materyal çeşitleri; Yaygın materyal türleri
5.Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri;
6.Etkinlik ve materyal örneklerinin incelenmesi; Materyallerin değerlendirilmesi
7.Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internetin yeri ve önemi
8.Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
9.Ara sınav
10.Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
11.Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
12.Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
13.Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
14.Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü818
Proje Hazırlama11616
Proje Sunma122
Proje Tasarımı /Yönetimi188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi21632
Toplam142