Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimde ve öğretimde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlayarak bu kavramlarının önemini fark eder, farklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerinin nasıl kullanacağını bilir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir ve ölçme değerlendirme amaçlı kullanılacak araçların nasıl geliştirileceğini açıklar, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini tanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
 1. Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır.
 2. Test planını hazırlar.
 3. Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar.
 4. Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışır.
 5. Test geliştirme tekniklerini kullanır.
 6. Öğretimde kullanılan değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir.
 7. Merkezi yığılma ölçülerinin (mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım) hesaplamalarını yapar.
 8. Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır.
 9. Ölçmede hata türlerini yorumlar.
 10. Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır.
 11. Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çepni S., Akyıldız S. (2009) Ölçme ve Değerlendirme, Celepler Matbaacılık,Trabzon
Özçelik D.A. (2010) Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
Tan Ş. (2009) Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme KPSS El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) , eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) , öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri) , ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
2.Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar
3.Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık)
4.Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri
5.Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar ( yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler
6.Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler)
7.Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme)
8.Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası
9.Ara sınav
10.Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (araştırma kağıtları, araştırma projeleri
11.Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri)
12.Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler
13.Öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme
14.Alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma11414
Ev Ödevi4520
Toplam119