Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ403 Evrim 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Evrim Teorisinin genel kurallarını, işleyiş mekanizmalarını ve kanıtlarını öğretmek, tür kavramı, oluşumları ve rollerini kavratarak canlılardaki çeşitlilik ve değişimi anlamalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Fergan KARAER
Öğrenme Çıktıları
  1. Evrim Tanımı, Teori ve Kuram, Evrim kavramının gelişimi. Evrimin oluşum süreci.
  2. Evrimin tarihsel gelişimini açıklar, jeoloji ve astronomideki tarihsel gelişmeler ile evrimin tarihsel gelişimini ilişkilendirir.-Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın orijini.
  3. Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Nötr Kuramı-Organik ve İnorganik evrim. Bitki ve hayvanlarda farklılığın nedenleri Evrim teorisini destekleyen kanıtlar.
  4. Canlılarda çeşitlilik Kalıtsal çeşitliliğin kökeni, Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynakları: Mutasyon, Rekombinasyon, Göç, Genetik varyasyonun saptanması: seçilim ve İzolasyon mekanizmaları.
  5. Karakter nedir karakter çeşitleri, Canlıların sınıflandırılması: Ampirik (Yapay) Sınıflandırma . Tür Oluşum Yolları: Tür çeşitleri.
  6. Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Genetik sürüklenme, şişe boynu etkisi, Mikroevrim ve faktörleri.
  7. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] Futuyma 2008. Evrim. Palme yayıncılık[2] Ridley, M. 1993. Evolution. Blackwell, ABD[3] Demirsoy. A. 1984 Kalıtım ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayınları [4] Şengün, A. (1984) Evrim (Evolusyon), Sermet Matbaası,[5] ) Freeman, S., Herron, J.C., 2001. Evolutionary Analysis, Prentice Hall, USA[6] Karaer F., Sınıflandırmanın prensipleri (Basılmamış Ders Notları).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Evrimin tanımı. Evrim teorisinin mekanizması. Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Darwin’in Evrim Kuramı. Yeni Sentez ve Nötr Kuramı. Evrimi destekleyen deliller. Adaptasyon. Varyasyon. Varyasyon çeşitleri ve kaynakları. Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Mikroevrim ve faktörleri. Tür kavramları. Türlerin orijini oluşum yolları. İzolasyon mekanizmaları. Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın kökeni, Dersin genel değerlendirmesinin yapılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin İçeriği ve amacının açıklanması, kaynakların tanıtılması Teori ve Kuram, Evrimin Tanımı, Evrim kavramının gelişimi.
2.Evrenin oluşumu Big Bang(Büyük patlama)kuramı KEM ve DEM
3.Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Yeni Sentez Kuramı. Nötr Kuramı
4.Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın orijini
5.Organik ve İnorganik evrim. Bitki ve hayvanlarda evrimsel etkiler
6.Evrimi teorisini destekleyen kanıtlar
7.Canlılarda çeşitlilik Kalıtsal çeşitliliğin kökeni Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynakları: Mutasyon, Rekombinasyon, Göç,
8.Suni ve doğal seçilim İzolasyon mekanizmaları Habitat, Mevsimsel-Etolojik-Mekanik-Fizyolojik İzolasyon (Gametik Mortalite) Mekanizmaları.
9.Ara sınav
10.Karakter nedir karakter çeşitleri
11.Canlıların çeşitliliği, sınıflandırılması: Ampirik (Yapay) Sınıflandırma
12.Tür Oluşum Yolları: Sekonder ve Primer Türleşme Yolları. Tür çeşitleri, Allopatrik Türleşme, Simpatrik Türleşme, Parapatrik Türleşme.
13.Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Genetik sürüklenme, şişe boynu etkisi, Mikroevrim ve faktörleri
14.Evrim Teorisi ile ilgili konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav155
Derse Katılım15
Tartışma15
Soru-Yanıt15
Gözlem15
Alan Çalışması15
Beyin Fırtınası15
Rapor Hazırlama110
Proje Hazırlama15
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri55
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri45
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma11010
Soru-Yanıt155
Gözlem155
Alan Çalışması11010
Beyin Fırtınası122
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma000
Proje Hazırlama155
Toplam73