Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Özel öğretim yöntemleri- II dersi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve bu yöntem ve tekniklere uygun olarak geliştirdikleri öğretim materyallerini veya etkinliklerini örnek ders sunumlarıyla toplum önünde kullanabilmelerine olanak sağlamak amacını taşımaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Süleyman YAMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. grafik materyalleri hazırlayacak ve kullanabilecek
  2. fene yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirebilecek ve kullanabilecek
  3. laboratuar yaklaşımlarını öğrenecek ve kullanabilecek
  4. deney türlerini öğrenecek ve kullanabilecek
  5. alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilecek ve kullanabilecek
  6. özel öğretim yöntemlerini kullanarak örnek bir ders planlayabilecek ve sunabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Çepni Ve Diğerleri (2005). Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: PagemA Yayıncılık.
2. İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (2006). Ankara: MEB Yayınları.
3.Bağcı Kılıç (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında Bilim Öğretimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
4.Taş, E. , Teknoloji Destekli Fen Öğretimi ve Materyal Tasarımı, Editör: Taşkın, Ö. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, I Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara, sayfa 98-147, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Problem çözme ve proje yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Bilimsel süreç becerilerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Fen ve teknoloji derslerinde tartışma, soru-cevap ve beyin fırtınası tekniklerinin kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Problem çözme ve proje yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
2.Bilimsel süreç becerilerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
3.Fen ve teknoloji derslerinde tartışma, soru-cevap ve beyin fırtınası tekniklerinin kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
4.Fen ve teknoloji öğretiminde analoji, işbirlikli öğretim, drama ve rol oynamanın kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
5.Fen ve teknoloji öğretiminde laboratuarın yeri ve önemi, deney türleri, mikro öğretim uygulamaları
6.Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan laboratuar yaklaşımları, mikro öğretim uygulamaları
7.Laboratuarda uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri ve kazalar, mikro öğretim uygulamaları
8.Ölçme ve değerlendirme kavramları, ölçme değerlendirmenin önemi, Fen ve teknoloji öğretiminde ölçme ve değerlendirme, mikro öğretim uygulamaları
9.Arasınav
10.Ölçmede yapılan hatalar, ölçme türleri, değerlendirme türleri, mikro öğretim uygulamaları
11.Ölçme araçlarının geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik, Bloom taksonomisi, mikro öğretim uygulamaları
12.Alternatif değerlendirme ve fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
13.Fen ve teknoloji öğretiminde planlama, mikro öğretim uygulamaları
14.Fen ve teknoloji öğretiminde bilgisayar kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü12112
Seminer122
Ev Ödevi11010
Toplam130