Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FBÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.dr. Tohıt Gunes
Öğrenme Çıktıları
 1. Bir dersin bölümlerinde yapılacak çalışmaları sayar
 2. Alanıyla ilgili planlama etkinliklerine katılır ve gerektiğinde bir dersin planını hazırlar
 3. Ders kitaplarından yararlanarak bir ders planı hazırlar
 4. Alanıyla ilgili işlenmiş bir üniteye dayalı olarak izleme testi geliştirir, uygular ve değerlendirir
 5. Öğretimde gösterimlerden yararlanarak bir dersi uygular
 6. Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
 7. Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
 8. Öğrencilerin yaptığı bir ödevi çeşitli ölçütlere göre değerlendirir
 9. El becerisi gerektiren bir derste basit uygulamalar yaptırır
 10. Öğrencilerin yapmış olduğu bir beceri eylemini değerlendirmek için ürüne veya sürece dayalı araçlar geliştirir.
 11. Sınıfta gruplar oluşturabilir ve derste grup çalışmasına dayalı bir çalışmayı organize eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı
2 Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara
3)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi
4)Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları
5)www.meb.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve dönem planı hazırlama
2.Soru sorma alıştırmaları
3.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4.Öğrenci çalışmalarını değerlendirme
5.Ders kitaplarından yararlanma
6.Grup çalışmaları
7.Çalışma yapraklarının hazırlanması
8.Değerlendirme ve kayıt tutma
9.Test hazırlama, puanlama ve analiz
10.Öğretimde gösterimlerden yararlanma
11.Dersi planlama etkinliklerine katılma
12.Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
13.Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
14.Yapılan bütün çalışmaların genel olarak değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz660
Toplam400
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi32575
Toplam179