Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT403 Sınıf Yönetimi 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ayfer keskin
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim ve sınıf yönetimi kavramlarını açıklama.
  2. Sınıf içi iletişim hakkında bilgi sahibi olma.
  3. Sınıf içinde zaman kullanımını uygulayabilme.
  4. Sınıf kurallarını nasıl oluşturabileceğini bilme.
  5. İstenmeye öğrenci davranışları ve yaklaşımlarının farkında olma.
  6. Olumlu öğrenme ortamı oluşturma.
  7. Motivasyon,sınıf organizasyonu ve çatışma yönetimi kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.YÖNETİM KAVRAMI VE SINIF YÖNETİMİ
2.SINIF ORGANİZASYONU
3.SINIF İLETİŞİM
4.SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
5.DİSİPLİN SINIF KURALLARI VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6.ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEME
7.ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
8.İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
9.ARA SINAV
10.SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ
11.OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
12.OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA
13.OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
14.SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam90