Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını, belli başlı eğitim kuram ve süreçlerini tanıyabilme. Bu süreçte bir örgüt olarak okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme. Belli bazı uygulamalar yapabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İbrahim Gül
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar.
  2. Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ilkelerini açıklar.
  3. Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar.
  4. Eğitimle ilgili yasaların ve kanunların belli başlıcalarını sayar.
  5. Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İ. E. Başaran, Türkiye Eğitim Sistemi, Yargıcı matbaası, Ankara 1996.
2.İ. E. Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri, Gül Yayınevi, Ankara 1998.
3.İ. Taşdemir-M. Şişman, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, PegemA yayıncılık, Ankara 2008.
4.Ada, Sefer ve Baysal, Z. Nurdan, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları ANKARA 2010
5 İ. Gül, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ceylan Ofset, SAMSUN , 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Örgüt Kuramları, Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okul Yönetiminde Etkili Liderlik, Okul Yönetiminde Hizmet Alanları, Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri, Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri, Okul Yönetiminde Öğretim Hizmetleri, Okul İşletmesi, Okul çevre ilişkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri Aktif öğretim yöntemleri
2.Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler Aktif öğretim yöntemleri
3.Türk Eğitim Sisteminin Yapısı Aktif öğretim yöntemleri
4.Örgüt Kuramları Aktif öğretim yöntemleri
5.Yönetim Süreçleri Aktif öğretim yöntemleri
6.Okul Örgütü ve Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri
7.Okul Yönetiminde Etkili Liderlik Aktif öğretim yöntemleri
8.Okul Yönetiminde Hizmet Alanları Aktif öğretim yöntemleri
9.Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri
10.Ara Sınav Aktif öğretim yöntemleri
11.Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri
12.Okul Yönetminde Öğretim Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri
13.Okul İşletmesi Aktif öğretim yöntemleri
14.Okul çevre ilişkileri Aktif öğretim yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam99