Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖAE101 Matematiğin Temelleri I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ortaokul matematik öğretim programında cebir ve öğrenme alanlarındaki konu ve kavramların bilinmesi ve bu konu ve kavramların özellikleri, birbirilerine çoklu temsiller ile dönüşümü ve günlük hayatta uygulamalarının öğrenilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Ögretim Üyesi Figen ERYILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Matematik Öğretim Programında sayılar ve cebir alanına ilişkin konuları ve bu konuların ortaokul öğretim programındaki uygulamalarını bilir.
  2. Sayılar, işlemler ve kesirler kavramlarını ve bu kavramlar ile yapılan işlemleri bilir.
  3. Üslü ifadeler ile köklü ifadeleri ve bu ifadelerin özelliklerini bilir.
  4. Eşitlik, denklem ve eşitsizlik kavramlarını ve bu kavramlara ilişkin özellikleri bilir.
  5. Matematik Öğretim Programında sayılar ve cebir alanına ilişkin kavramların çoklu temsiller ile gösterimini ve birbirlerine dönüştürülmesini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Matematiğin Temelleri, Sayı Sistemleri ve Cebirsel yapılar, Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş,ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYINCILIK VE İLETİŞİM A.Ş.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki (doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, yüzdeler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, tam sayılarla işlemler, rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler, oran, oran ve orantı, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikle) konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri; bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi ve bu konuların matematik öğretimin amaç, ilke ve ortaokul matematik programıyla ilişkisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla İşlemler ve Özellikleri
2.Kesirler, Kesirlerle İşlemler ve Özellikleri
3.Ondalık Gösterim ve Yüzdeler
4. Çarpanlar, Katlar ve Özellikleri
5.Kümeler, Alt Küme ve Alt Kümelerle İlgili Bazı Özellikler
6. Kümeler ile İlgili İşlemler ve Özellikleri
7.Tam Sayılar, Tam Sayılarla İşlemler ve Özellikleri
8.Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Özellikleri
9. Ara sınav
10.Oran, Orantı ve Özellikleri
11.Üslü İfadeler ve Özellikleri
12.Kareköklü İfadeler ve Özellikleri, Cebirsel İfadeler, Eşitlik, Denklem ve Özellikleri
13.Doğrusal Denklemler
14.Özdeşlikler, Eşitsizlikler ve Özellikleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım12112
Problem Çözümü14114
Toplam51