Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖAE105 Matematik Tarihi 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yerinin öğrencileri aktarılması, eski Mısır ve Mezopotamya´dan başlayarak günümüze kadar geçen asırlarda matematiğin tarihsel gelişimini, matematiksel kavramların tarihsel gelişimini ve bu gelişimde önemli katkıları olan şahsiyetleri tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Figen ERYILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Matematiksel kavramların tarihsel gelişimini açıklar.
  2. Eski Mısır, Yunan ve Uzak doğu matematiğini ve bunların matematiğe olan katkılarını bilir.
  3. Çağdaş matematiğin doğuşunu ve çağdaş matematiğe katkıda bulunmuş olgu, olay ve durumları bilir.
  4. Matematiğin tarihinin matematik eğitimindeki önemini ifade eder.
  5. Matematiğin tarihsel gelişimine katkıda bulunmuş matematikçileri bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Matematiğin Tarihi, Carl B. Boyer, Doruk Yayınları
2) Matematik Tarihi Giriş, David M. Burton, Nobel Yaşam
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri; Eski Mısır matematiği; Eski Yunan matematiği; Uzak Doğu matematiği; İslam dünyası matematikçileri; çağdaş matematiğin doğuşu; matematiksel kavramların tarihsel gelişimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eski Mısırlılarda Hesap Tekniği, Sayı Sistemleri, Rakamlar ve Hesap Sanatı
2.Eski Mısır Geometrisi
3.Sümer Hesap Tekniği, Altmış Tabanlı Sistem
4.Babil Matematiği, Babil Cebiri ve Geometrisi
5.Eski Yunan Matematiği
6. Thales, Platon, Aristoteles
7.Öklid ve Öklid Elemanları
8.Hristiyan Ortaçağ Matematiği
9.Ara sınav
10. İslam Dünyasında Matematik
11.İslam Dünyası Matematikçileri
12.Rönesans' ta Matematik, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Matematik
13.Descartes ve Matematik, Blais Pascal, Fermat, Leibniz
14.Euler, Lagrange, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Matematik
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Toplam72