Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İMÖAE104 Analiz II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye, inteğral kavramını,inteğral alma yöntem ve uygulamalarını kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lect. Nurettin DEMİROĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Trigonometrik fonksiyonları, trigonometrik bağıntıları, trigonometrik denklem çözümlerini bilir.
  2. Karmaşık sayıları ve özelliklerini bilr.
  3. Riemann toplamı, belirli integral, belirsiz integral, integral alma yöntemleri,integralin uygulamalarını bilir.
  4. Has olmayan integralleri bulma yöntemlerini bilir.
  5. Seriler ve yakınsaklık testlerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları[2] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I Tek değişkenli fonksiyonların analizi, Literatür yayınları[3] George B. Thomas- Ross l. Finney Calculus[4]Dönmez , A. , Çözümlü Araştırmalı Matematik Analiz 1/1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik bağıntılar, trigonometrik denklem çözümleri; karmaşık sayılar ve özellikleri; Riemann toplamı, belirli integral, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, integralin uygulamaları, has olmayan integraller, seriler ve yakınsaklık testleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik bağıntılar
2. Trigonometrik denklem çözümleri
3. Karmaşık sayılar ve özellikleri
4. Karmaşık sayılar ve özellikleri
5. Riemann toplamı
6. Belirsiz integral, integral alma yöntemleri.
7. Belirsiz integral, integral alma yöntemleri
8. Belirsiz integral, integral alma yöntemleri
9.Ara Sınav
10.Belirli integral
11.İntegral uygulamaları
12.Has olmayan integraller
13. Seriler ve yakınsaklık testleri
14. Seriler ve yakınsaklık testleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Toplam100