Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGGK109 Türk Dili I 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı ve sözlü anlatımın farklarının kavratılması. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak, mektup, haber ve bilimsel yazıların vb.) öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Türk Dili Bölümü
Öğrenme Çıktıları
  1. Karşılaşılan metinlerin türleri ve özellikleri öğrenilir.
  2. Kompozisyon bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğrenilir.
  3. Yazılı anlatım türleri öğrenilir.
  4. Türlere uygun metin oluşturma ve oluşturulmuş metinler üzerinde uygulama yapma becerisi gelişir.
  5. Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikle fark edilir
  6. Sözcük, cümle, sözce, atasözü, deyim gibi dil içi unsurların maksada uygun doğru kullanımları öğrenilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gedizli, Mehmet. (2006), YAZABİLMEK –YAZILI ANLATIMA GİRİŞ-, Marka yay. İstanbul
Özdemir, Emin. (2000), ANLATIM SANATI-KOMPOZİSYON, Remzi Kitabevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yazılı iletişimde temel özellikler.Yazı ve önemi, yazılı kültürün gerekliliği, yazı ve dil
2.Yazılı anlatımın amacı, okuryazar olmakYazılı anlatım ve uygulama çalışması
3.Yazmayı öğrenmek –sorunlar ve öneriler-Yazılı anlatım ve uygulama çalışması
4.Yazılı anlatım unsurları- dış yapı unsurlarıYazılı anlatım ve uygulama çalışması
5.Yazılı anlatım unsurları- iç yapı unsurlarıYazılı anlatımda paragraf ve uygulama
6.Yazılı anlatımda Türkçenin özellikleri- noktalama ve imlaYazılı anlatımda paragraf ve uygulama
7.Anlatım biçimleri ve özellikleriYazılı anlatımda paragraf ve uygulama
8.Yazılı anlatımda paragraf ve uygulama
9.Ara Sınav
10.Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları
11.Yazılı anlatım türleri ve uygulamalarıAnlatım türlerinde plan ve uygulamalar
12.Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları
13.Yazılı metinler üzerinde değerlendirmelerMetinler üzerinde plan uygulamaları
14.Yazılı metinler üzerinde değerlendirmelerPlanlı yazma uygulamaları
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı11010
Makale Kritik Etme11010
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12525
Toplam125