Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimi inceleyebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimin amaç ve işlevlerini tartışabilir.
  2. Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini tartışabilir.
  3. Eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar.
  4. Eğitim ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki gelişmeleri değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitim Bilimine Giriş, (Ed. Doç.Dr. Kasım Kıroğlu-Doç.Dr. Cevat Elma Pegem Yayıncılık 6. Baskı. 2017)
Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:Ankara
Özdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve Dağıtım
Erden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım Yayınları
Büyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve Dağıtım
Başaran, İ,E (2007). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi,sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, eğitimin amaç ve işlevleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler, bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
2.Eğitimin Tarihsel Temelleri
3.Eğitimin Sosyal Temelleri
4.Eğitimin Felsefi Temelleri
5.Eğitimin Psikolojik Temelleri
6.Eğitimin Hukuksal Temelleri
7.Eğitimin Amaç ve İşlevleri
8.Eğitimin Ekonomik Temelleri
9.Ara Sınav
10.Eğitimin Politik Temelleri
11.Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
12.Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler
13.21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler
14.Bir Eğitim ve Öğrenme Ortamı Olarak Okul ve Sınıf
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam78