Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ101 Genel Matematik 927001 1 1 10
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sayılar hakkında bilgi vermek, sayı kümelerini ve özelliklerini incelemek, fonksiyon kavramını ve çeşitlerini incelemek, dizi ve serilerle ilgili temel bilgileri oluşturmaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Kemal Özcan
Öğrenme Çıktıları
  1. Küme, fonksiyon tanımlarını bilir.
  2. Konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
  3. Bu tanımlardan yola çıkarak alan derslerinin konuları ile arasında bağlantı kurar.
  4. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları
[2] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I Tek değişkenli fonksiyonların analizi, Literatür yayınları
[3] George B. Thomas- Ross l. Finney Calculus
[4]Dönmez , A. , Çözümlü Araştırmalı Matematik Analiz 1/1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesi. Fonksiyon kavramı, fonksiyon çeşitleri, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Karmaşık sayı kavramı, karmaşık sayıların kutupsal gösterimi ve uygulamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Doğal sayılar kümesi,
2.tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi
3.gerçel sayılar kümesi ve özellikleri
4.İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler
5.Doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi
6.Fonksiyon kavramı
7.polinomlar,
8.rasyonel fonksiyonlar
9.ara sınav
10.trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar
11.üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden olusan elementer fonksiyonlar.
12.Fonksiyonların grafikleri.
13.Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve seriler ile ilgili temelkavramlar.
14.Karmasık sayılar ve özellikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım7535
Rehberli Problem Çözümü1415210
Toplam250