Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ103 Bilim Tarihi 927001 1 1 10
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Günümüzde bilimin geldiği noktada hangi süreçlerden geçtiğini, bilimin tüm insanlığın ortak çaba ve gayretlerinin bir ürünü olduğu hususlarını kavratmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr.zuhal Ünan
Öğrenme Çıktıları
  1. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.
  2. Bilim ve bilimin önemini kavrar.
  3. Günümüz bilim anlayışının temellerini belirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Bilim Tarihi – Colin A.Ronan
[2] Bilim Tarihine Giriş- Sevim Tekeli,Esin Kahya,...,Ayten Koç Aydın
[3] Bilim Tarihi- Cemal Yıldırım
[4] Bilim Tarihi- Şafak Ural
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana batıda Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yazılı tarih öncesi çağlarda bilim ve teknoloji
2.İlkçağlarda bilim: Çin ve Mısırda bilimin gelişmesi
3.İlkçağlarda bilim:Çin ve Mısır da bilimin gelişmesi
4.Ortaçağ Hiristiyan dünyasında bilim
5.Ortaçağ Doğu İslam Dünyasında bilim
6.Ortaçağ Batı İslam dünyasında bilim
7.Türklerin bilime katkısı
8.Rönesans ve bilime etkisi
9.ARASINAV
10.Aydınlanma çağında bilimin gelişmesi
11.Yakınçağ Avrupa’sında bilim
12.Klasik dönem Osmanlıda bilim
13.Modern dönem Osmanlıda bilim
14.Cumhuriyet Türkiye’sinde bilim
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma14570
Okuma7535
Ev Ödevi14570
Toplam250