Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ104 Geometri 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aksiyom - Tanımsız kavramlar ve teorem - Konum aksiyomları, doğru parçaları ve eşlik aksiyomları - Düzlemde geometrik şekiller ve alanları - Düzlemde temel teoremler - Çember ve daire, uzayda nokta, doğru ve düzlem - İzdüşüm kavramı - Uzayda cisimler, bunların alan ve hacimleri öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör .Müberra Kazancıoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Aksiyomu, Tanımsız kavramlar ve teoremi, Konum aksiyomlarını, Doğru parça ve eşitlik aksiyomlarını kavrayabilecek
  2. Açıların eşliği ve eşlik aksiyomlarını Düzlemde geometrik şekiller ve alanlarını Düzlemde temel teoremleri algılayabilecek
  3. Çember ve daire, uzayda nokta, doğru ve düzlemini İzdüşüm kavramını Uzayda cisimleri, bunların alan ve hacimlerini inceleyebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demir H. (1998). Euclid Geometrisi ODTÜ Vakfı, Ankara
2. Karadağ, S., Pelit, T. ve Demiralp, A.(2002). Geometri II, Başarı Yayınları , Ankara
3. Jurgensen, R., Brown, C., ve Jurgensen, J.(2000). Geometry, Printice Hall, USA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aksiyom - Tanımsız kavramlar ve teorem - Konum aksiyomları, doğru parçaları ve eşlik aksiyomları - Düzlemde geometrik şekiller ve alanları - Düzlemde temel teoremler - Çember ve daire, uzayda nokta, doğru ve düzlem - İzdüşüm kavramı - Uzayda cisimler, bunların alan ve hacimleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aksiyom
2.Tanımsız kavramlar
3.Tanımsız kavramlar ve teoremi
4.Konum aksiyomları
5.Açıların eşliği ve eşlik aksiyomları
6.Düzlemde geometrik şekiller
7.Düzlemde geometrik şekiller ve alanları
8.Düzlemde temel teoremler
9.Ara sinav
10.Çember ve daire
11.uzayda nokta, doğru ve düzlem
12.İzdüşüm kavramı
13.Uzayda cisimleri, bunların alan ve hacimleri
14.Uzayda cisimleri, bunların alan ve hacimleri
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü138104
Toplam178